کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مدیریت

ذهن مدیر

ناشر: ارکان دانش

200٬000 ریال
180٬000 ریال

جریان مثبت

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

670٬000 ریال
603٬000 ریال

اخلاق حرفه ای

ناشر: آییژ

900٬000 ریال
810٬000 ریال

از فرش تا عرش

ناشر: فروزش

660٬000 ریال
594٬000 ریال

انسان ارزشمند

ناشر: سپید قلم

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

بنیادهای کارتیمی

ناشر: ارکان

400٬000 ریال
360٬000 ریال

تمرین رفتار با مشتری

ناشر: غزل

200٬000 ریال
180٬000 ریال

گنجینه فکر در مدیریت

ناشر: آییژ

500٬000 ریال
450٬000 ریال

موفقیت یک انتخاب است

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

990٬000 ریال
891٬000 ریال

ابزارهای حل خلاق مسئله

ناشر: ارکان دانش

290٬000 ریال
261٬000 ریال

تیم های کاری در سازمان

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

150٬000 ریال
135٬000 ریال

بعد جسمی توسعه فردی جلد7

ناشر: ارکان دانش

650٬000 ریال
585٬000 ریال

بعد ذهنی توسعه فردی جلد3

ناشر: ارکان دانش

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

بعد روانی توسعه فردی جلد4

ناشر: ارکان دانش

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

برنامه ریزی توسعه فردی جلد1

ناشر: ارکان دانش

600٬000 ریال
540٬000 ریال

بعد اجتماعی توسعه فردی جلد5

ناشر: ارکان دانش

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

کتابچه موفقیت در بازار فروش

ناشر: فروزش

100٬000 ریال
90٬000 ریال

مهارت مذاکره و متقاعدسازی جلد6

ناشر: ارکان دانش

800٬000 ریال
720٬000 ریال

مهارتهای مربیگری در توسعه فردی جلد2

ناشر: ارکان دانش

1٬250٬000 ریال
1٬125٬000 ریال

مدیریت بحران اصول ایمنی درحوادث غیرمنتظره

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد

900٬000 ریال
810٬000 ریال

نیمرخ جدید استاندارد سرمایه گذاری روی کارکنان

ناشر: ارکان دانش

200٬000 ریال
180٬000 ریال

مدیریت پدافند غیرعامل از منظر اندیشه های رهبری

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

600٬000 ریال
540٬000 ریال

بیایید این گونه باشیم

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

1٬170٬000 ریال
1٬053٬000 ریال

رهبری مثبت کاربرد روانشناسی مثبت برای فرهنگ محیط کار بهتر

ناشر: نورعلم

1٬250٬000 ریال
1٬125٬000 ریال