کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مدیریت

ذهن مدیر

ناشر: ارکان دانش

40٬000 ریال
36٬000 ریال

برند شخصی

ناشر: نورعلم

250٬000 ریال
225٬000 ریال

جریان مثبت

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

670٬000 ریال
603٬000 ریال

از فرش تا عرش

ناشر: فروزش

660٬000 ریال
594٬000 ریال

انسان ارزشمند

ناشر: سپید قلم

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

بنیادهای کارتیمی

ناشر: ارکان

150٬000 ریال
135٬000 ریال

تمرین رفتار با مشتری

ناشر: غزل

200٬000 ریال
180٬000 ریال

گنجینه فکر در مدیریت

ناشر: آییژ

500٬000 ریال
450٬000 ریال

موفقیت یک انتخاب است

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

990٬000 ریال
891٬000 ریال

رموز موفقیت در مدیریت

ناشر: ارکان دانش

48٬000 ریال
43٬200 ریال

ابزارهای حل خلاق مسئله

ناشر: ارکان دانش

290٬000 ریال
261٬000 ریال

تیم های کاری در سازمان

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

150٬000 ریال
135٬000 ریال

بازاریابی به روایت کاتلر

ناشر: آموخته

140٬000 ریال
126٬000 ریال

کتابچه موفقیت در بازار فروش

ناشر: فروزش

100٬000 ریال
90٬000 ریال

استراتژیهای معاملاتی الگوریتمی

ناشر: دیده بان قلم فرتاک

750٬000 ریال
675٬000 ریال

از پیله تا پروانه از فکرتا ثروت

ناشر: نورعلم

250٬000 ریال
225٬000 ریال

مدیریت بحران اصول ایمنی درحوادث غیرمنتظره

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

310٬000 ریال
279٬000 ریال

نیمرخ جدید استاندارد سرمایه گذاری روی کارکنان

ناشر: ارکان دانش

50٬000 ریال
45٬000 ریال

مدیریت تغییر 10 مقاله ای که از هاروارد باید بخوانید

ناشر: آموخته

200٬000 ریال
180٬000 ریال

هفتاد طرح تیپ سرمایه گذاری جلد1 شرکتهای تعاونی صنعتی

ناشر: پایگان

70٬000 ریال
63٬000 ریال

مدیریت مهربانی فردی و سازمانی

ناشر: ارکان دانش

290٬000 ریال
261٬000 ریال

ساکت باش و فقط گوش کن حقایقی که به شما کمک میکند در تجارت های سخت موفق شوید

ناشر: ارکان دانش

450٬000 ریال
405٬000 ریال

طراحی المان های هویت برند در مسیر شناخت برند مبتنی بر نظریه ی آلینا ویلر و کوین لین کلر

ناشر: بازاریابی

140٬000 ریال
126٬000 ریال

اصول کارتیمی

ناشر: آدینه

20٬000 ریال
18٬000 ریال