کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مدیریت

ذهن مدیر

ناشر: ارکان دانش

40,000 ریال
36,000 ریال

برند شخصی

ناشر: نورعلم

250,000 ریال
225,000 ریال

جریان مثبت

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

670,000 ریال
603,000 ریال

از فرش تا عرش

ناشر: فروزش

660,000 ریال
594,000 ریال

انسان ارزشمند

ناشر: سپید قلم

1,200,000 ریال
1,080,000 ریال

فرمول شتاب فروش

ناشر: آزاد اسلامی واحد مرودشت

200,000 ریال
180,000 ریال

بنیادهای کارتیمی

ناشر: ارکان

150,000 ریال
135,000 ریال

شاعرانه های مدیریت

ناشر: میر

20,000 ریال
18,000 ریال

جامعه شناسی تبلیغات

ناشر: جاجرمی

140,000 ریال
126,000 ریال

تمرین رفتار با مشتری

ناشر: غزل

200,000 ریال
180,000 ریال

گنجینه فکر در مدیریت

ناشر: آییژ

80,000 ریال
72,000 ریال

موفقیت یک انتخاب است

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

990,000 ریال
891,000 ریال

رموز موفقیت در مدیریت

ناشر: ارکان دانش

48,000 ریال
43,200 ریال

ابزارهای حل خلاق مسئله

ناشر: ارکان دانش

290,000 ریال
261,000 ریال

تیم های کاری در سازمان

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

150,000 ریال
135,000 ریال

بازاریابی به روایت کاتلر

ناشر: آموخته

140,000 ریال
126,000 ریال

کتابچه موفقیت در بازار فروش

ناشر: فروزش

100,000 ریال
90,000 ریال

از پیله تا پروانه از فکرتا ثروت

ناشر: نورعلم

250,000 ریال
225,000 ریال

هوشمندی رقابتی وهوشمندی بازاریابی

ناشر: رسا

47,000 ریال
42,300 ریال

مدیریت بحران اصول ایمنی درحوادث غیرمنتظره

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

310,000 ریال
279,000 ریال

نیمرخ جدید استاندارد سرمایه گذاری روی کارکنان

ناشر: ارکان دانش

50,000 ریال
45,000 ریال

مدیریت تغییر 10 مقاله ای که از هاروارد باید بخوانید

ناشر: آموخته

200,000 ریال
180,000 ریال

هفتاد طرح تیپ سرمایه گذاری جلد1 شرکتهای تعاونی صنعتی

ناشر: پایگان

70,000 ریال
63,000 ریال

عبور از طوفان : راهنمای کاربردی شرکت های نوپا در ایران

ناشر: رسا

175,000 ریال
157,500 ریال