کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای اکتشافات نفت

CEMENTING

ناشر: آییژ

350,000 ریال
315,000 ریال

اصول چینه نگاری

ناشر: دانشگاه اصفهان

700,000 ریال
630,000 ریال

پتروفیزیک پیشرفته

ناشر: آییژ

1,500,000 ریال
1,350,000 ریال

APPLIED GEOPHYSICS

ناشر: آییژ

350,000 ریال
315,000 ریال

SEDIMENTARY PETROLOGY

ناشر: آییژ

400,000 ریال
360,000 ریال

PRINCIPLES OF STRATIGRAPHY

ناشر: آییژ

300,000 ریال
270,000 ریال

مشخصه فنی iso/ts 29001:2003

ناشر: نوپردازان

50,000 ریال
45,000 ریال

PETROLEUM PRODUCTION SYSTEMS

ناشر: آییژ

700,000 ریال
630,000 ریال

PETROLEUM GEOCHEMISTRY AND GEOLOGY

ناشر: آییژ

600,000 ریال
540,000 ریال

از چاه اکتشافی تا فرآیندهای صنعت نفت

ناشر: آییژ

1,200,000 ریال
1,080,000 ریال

THE PRACTICE OF RESERVOIR ENGINEERING

ناشر: آییژ

250,000 ریال
225,000 ریال

AN INTRODUCTION TO GEOPHYSICAL EXPLORATION

ناشر: آییژ

400,000 ریال
360,000 ریال

اصول مهندسی مخازن نفت و گاز بارویکرد بررسی جریان در مخزن

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

450,000 ریال
405,000 ریال

مقدمه ای بر ارزیابی مخازن نفتی زاگرس

ناشر: آرین زمین

1,200,000 ریال
1,080,000 ریال