کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای اقتصاد

خصوصی سازی پول

ناشر: آماره

470,000 ریال
423,000 ریال

فکر اقتصادی، ثروت و موفقیت

ناشر: نورعلم

150,000 ریال
135,000 ریال

اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل

ناشر: ارکان دانش

50,000 ریال
45,000 ریال

داستان تولد بانک مرکزی مستقل در آمریکا

ناشر: دانشگاه یزد

120,000 ریال
108,000 ریال

ساختار عملیاتی تامین مالی اسلامی از طریق انتشارسهام

ناشر: دانشگاه امام صادق

20,000 ریال
18,000 ریال