کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای اقتصاد

اقتصاد مالی

ناشر: نورعلم

950٬000 ریال
855٬000 ریال

پیامدها و مفاهیم سیاست پولی ارزهای دیجیتال بانک مرکزی

ناشر: نورعلم

980٬000 ریال
882٬000 ریال

داستان تولد بانک مرکزی مستقل در آمریکا

ناشر: دانشگاه یزد

120٬000 ریال
108٬000 ریال

حامی تولید بررسی عوامل موثر بر حمایت از محصولات داخلی از دیدگاه مقام معظم رهبری

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

1٬830٬000 ریال
1٬647٬000 ریال

خصوصی سازی پول

ناشر: آماره

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

فکر اقتصادی، ثروت و موفقیت

ناشر: نورعلم

150٬000 ریال
135٬000 ریال

دولت رفاه چشم اندازهای چپ و راست

ناشر: شیرازه کتاب ما


750٬000 ریال

اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل

ناشر: ارکان دانش

50٬000 ریال
45٬000 ریال

ساختار عملیاتی تامین مالی اسلامی از طریق انتشارسهام

ناشر: دانشگاه امام صادق

20٬000 ریال
18٬000 ریال