کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای علوم-اجتماعي

باورهای مردم کرمان

105,000 ریال
94,500 ریال

نابرابری های اجتماعی

800,000 ریال
720,000 ریال

آشنایی با حقوق کودکان

200,000 ریال
180,000 ریال

جامعه شناسی شوخی و خنده

70,000 ریال
63,000 ریال

سازمان گرایی

520,000 ریال
468,000 ریال

کارآفرینی اجتماعی آنچه همه باید بدانند

140,000 ریال
126,000 ریال

فرصت و بزهکاری نگرشی کاربردی برای پیشگیری از بزهکاری

22,000 ریال
19,800 ریال