کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای علوم اجتماعی

نابرابری های اجتماعی

ناشر: بهمن برنا

800٬000 ریال
720٬000 ریال

آشنایی با حقوق کودکان

ناشر: آییژ

700٬000 ریال
630٬000 ریال

جامعه شناسی شوخی و خنده

ناشر: دانشگاه مازندران

70٬000 ریال
63٬000 ریال

باورهای مردم کرمان

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

420٬000 ریال
378٬000 ریال

سازمان گرایی

ناشر: بهمن برنا

520٬000 ریال
468٬000 ریال

کارآفرینی اجتماعی آنچه همه باید بدانند

ناشر: بهمن برنا

140٬000 ریال
126٬000 ریال

فرصت و بزهکاری نگرشی کاربردی برای پیشگیری از بزهکاری

ناشر: دانش زنجان

22٬000 ریال
19٬800 ریال