کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای علوم اجتماعی

نابرابری های اجتماعی

ناشر: بهمن برنا

800,000 ریال
720,000 ریال

آشنایی با حقوق کودکان

ناشر: آییژ

500,000 ریال
450,000 ریال

جامعه شناسی شوخی و خنده

ناشر: دانشگاه مازندران

70,000 ریال
63,000 ریال

سازمان گرایی

ناشر: بهمن برنا

520,000 ریال
468,000 ریال

کارآفرینی اجتماعی آنچه همه باید بدانند

ناشر: بهمن برنا

140,000 ریال
126,000 ریال

فرصت و بزهکاری نگرشی کاربردی برای پیشگیری از بزهکاری

ناشر: دانش زنجان

22,000 ریال
19,800 ریال

باورهای مردم کرمان

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

420,000 ریال
378,000 ریال