کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای علوم اجتماعی

آشنایی با حقوق کودکان

ناشر: آییژ

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

جامعه شناسی شوخی و خنده

ناشر: دانشگاه مازندران

70٬000 ریال
63٬000 ریال

با شهدا در منزل سلوکی یقظه

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

1٬250٬000 ریال
1٬125٬000 ریال

نفوذ نرم بررسی مفهوم نفوذ در اندیشه رهبر معظم انقلاب

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

1٬180٬000 ریال
1٬062٬000 ریال

دیروز، امروز، فردا شرحی بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

1٬520٬000 ریال
1٬368٬000 ریال

آرمان قانون بررسی نسبت قانون گرایی و آرمان گرایی در اندیشه رهبر انقلاب

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

1٬890٬000 ریال
1٬701٬000 ریال

باورهای مردم کرمان

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

420٬000 ریال
378٬000 ریال

نابرابری های اجتماعی

ناشر: بهمن برنا

800٬000 ریال
720٬000 ریال

سازمان گرایی

ناشر: بهمن برنا

520٬000 ریال
468٬000 ریال

کارآفرینی اجتماعی آنچه همه باید بدانند

ناشر: بهمن برنا

140٬000 ریال
126٬000 ریال

فرصت و بزهکاری نگرشی کاربردی برای پیشگیری از بزهکاری

ناشر: دانش زنجان

22٬000 ریال
19٬800 ریال

به توان مردم تجربه نگاری فعالیت های اجتماعی مجموعه های مردمی کشور

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

720٬000 ریال
648٬000 ریال