کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای علوم-ورزشي

آموزش کشتی

30,000 ریال
27,000 ریال

تغذیه و ورزش

230,000 ریال
207,000 ریال

شطرنج برای همه

38,000 ریال
34,200 ریال

تنیس روی میزپیشرفته

28,000 ریال
25,200 ریال

کمکهای اولیه و ایمنی

27,000 ریال
24,300 ریال

تغذیه و رژیم غذایی ورزشکاران

450,000 ریال
405,000 ریال

مبانی راهنمای مربیگری دو و میدانی

25,000 ریال
22,500 ریال

فیزیولوژی ورزشی ویژه مراقبان بهداشت

55,000 ریال
49,500 ریال

حقایقی درباره آمادگی

50,000 ریال
45,000 ریال

1005بازی و تمرین والیبال سالنی و ساحلی

180,000 ریال
162,000 ریال

آموزش گام به گام والیبال مراحل و راه های موفقیت

200,000 ریال
180,000 ریال

نگین دفترنام آوران یادمان شهدای ورزشکار استان کرمانشاه

650,000 ریال
585,000 ریال

بهداشت و سلامت پوست در ورزشکاران

34,000 ریال
30,600 ریال

1020بازی وتمرین درفوتبال کودکان به انضمام معرفی مقدماتی حرکت و ورزش

450,000 ریال
405,000 ریال