کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای منابع طبیعی

راهنمای جامع آکواریوم آب شور و شیرین

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

3٬450٬000 ریال
3٬105٬000 ریال

پرورش عروس هلندی

ناشر: دانشگاه اراک

250٬000 ریال
225٬000 ریال

هوایی که تنفس می کنیم

ناشر: آرین زمین

25٬000 ریال
22٬500 ریال

راهنمای پرورش و نگهداری ماهی دیسکس

ناشر: پریور

750٬000 ریال
675٬000 ریال

آشنایی با تجهیزات صیادی و شناخت شیوه های صید آبزیان

ناشر: ناشر - مولف تهران

80٬000 ریال
72٬000 ریال

مرغابی سانان ایران با تاکید بر پراکنش گونه ها در استان تهران

ناشر: بختیاری - پرویز

150٬000 ریال
135٬000 ریال

آکواریوم های گیاهی و گیاهان آکواریومی طراحی، راه اندازی و نگهداری

ناشر: پریور

1٬400٬000 ریال
1٬260٬000 ریال