کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای منابع طبیعی

راهنمای پرورش و نگهداری ماهی دیسکس

ناشر: پریور

750,000 ریال
675,000 ریال

راهنمای جامع آکواریوم آب شور و شیرین

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

1,400,000 ریال
1,260,000 ریال

مرغابی سانان ایران با تاکید بر پراکنش گونه ها در استان تهران

ناشر: بختیاری - پرویز

150,000 ریال
135,000 ریال

پرورش عروس هلندی

ناشر: دانشگاه اراک

250,000 ریال
225,000 ریال

هوایی که تنفس می کنیم

ناشر: آرین زمین

25,000 ریال
22,500 ریال

آشنایی با تجهیزات صیادی و شناخت شیوه های صید آبزیان

ناشر: ناشر - مولف تهران

80,000 ریال
72,000 ریال

آکواریوم های گیاهی و گیاهان آکواریومی طراحی، راه اندازی و نگهداری

ناشر: پریور

550,000 ریال
495,000 ریال