کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مخازن

بازرسی فنی سازه ها و مخازن تحت فشار

ناشر: ارکان دانش

500٬000 ریال
450٬000 ریال

رویه ساخت مخازن ذخیره سازی نفت

ناشر: علم وادب

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

مدیریت آب همراه نفت برای کارشناسان HSE

ناشر: آرین زمین

150٬000 ریال
135٬000 ریال

معادلات حالت و تحلیل PVT کاربردها در مدلسازی مخزن

ناشر: اندیشه های گوهربار

1٬250٬000 ریال
1٬125٬000 ریال