کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مخازن

بازرسی فنی سازه ها و مخازن تحت فشار

ناشر: ارکان دانش

500,000 ریال
450,000 ریال

معادلات حالت و تحلیل PVT کاربردها در مدلسازی مخزن

ناشر: اندیشه های گوهربار

1,250,000 ریال
1,125,000 ریال

مدیریت آب همراه نفت برای کارشناسان HSE

ناشر: آرین زمین

150,000 ریال
135,000 ریال