کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای بهره-برداري-از-منابع-نفت

آزمایشگاه خواص سنگ های مخزن

70,000 ریال
63,000 ریال

مبانی مهندسی بهره برداری نفت وگاز

200,000 ریال
180,000 ریال

FUNDAMENTALS OF FRACTURED RESERVOIR ENGINEERING

800,000 ریال
720,000 ریال