کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای بهره برداری از منابع نفت

آزمایشگاه خواص سنگ های مخزن

ناشر: آونداندیشه

70,000 ریال
63,000 ریال

مبانی مهندسی بهره برداری نفت وگاز

ناشر: آونداندیشه

200,000 ریال
180,000 ریال

مبانی مهندسی تولید از چاه های نفت و گاز

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

350,000 ریال
315,000 ریال

FUNDAMENTALS OF FRACTURED RESERVOIR ENGINEERING

ناشر: آییژ

800,000 ریال
720,000 ریال