کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای مشترک-مهندسي-نفت

CEMENTING

350,000 ریال
315,000 ریال

GAS DYNAMICS

250,000 ریال
225,000 ریال

PETROPHYSICS

480,000 ریال
432,000 ریال

WELL TESTING

200,000 ریال
180,000 ریال

مواد کامپوزیت

1,200,000 ریال
1,080,000 ریال

عملیات کنترل چاه

350,000 ریال
315,000 ریال

مهندسی مخازن نفت

700,000 ریال
630,000 ریال

پتروفیزیک پیشرفته

650,000 ریال
585,000 ریال

APPLIED GEOPHYSICS

350,000 ریال
315,000 ریال

اصول ژئوفیزیک مخازن


700,000 ریال

GEOLOGY OF PETROLEUM

400,000 ریال
360,000 ریال

مهندسی مخازن پیشرفته

600,000 ریال
540,000 ریال

ENGINEERING DATA BOOK

500,000 ریال
450,000 ریال

ENHANCED OIL RECOVERY

500,000 ریال
450,000 ریال

RESERVOIR STIMULATION

400,000 ریال
360,000 ریال

رفتار فازی هیدروکربنها

140,000 ریال
126,000 ریال

PRODUCTION OPERATIONS 1

400,000 ریال
360,000 ریال

PRODUCTION OPERATIONS 2

400,000 ریال
360,000 ریال

رفتار فازی هیدروکربن ها

330,000 ریال
297,000 ریال

هندبوک فشرده مهندسی شیمی

300,000 ریال
270,000 ریال

PRESSURE ANALYSIS METHODS

200,000 ریال
180,000 ریال

مقدماتی بر تولید نفت و گاز

140,000 ریال
126,000 ریال

آزمایشگاه خواص سنگ های مخزن

70,000 ریال
63,000 ریال

فرهنگ تشریحی زمین شناسی نفت

180,000 ریال
162,000 ریال