کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای پتروشيمي

شیمی عمومی

550,000 ریال
495,000 ریال

اصول تصفیه آب

550,000 ریال
495,000 ریال

اصول تصفیه آب

350,000 ریال
315,000 ریال

اصول تقطیر چندجزئی جلد1

60,000 ریال
54,000 ریال

روش حل مسائل اصول تصفیه آب

90,000 ریال
81,000 ریال

مبانی فرایندهای صنایع پتروشیمی

500,000 ریال
450,000 ریال

آشنایی با نمودارهای بهره برداری

200,000 ریال
180,000 ریال

جداسازی گازها توسط فرایندهای غشایی

100,000 ریال
90,000 ریال

طراحی مبدل های حرارتی پوسته - لوله

200,000 ریال
180,000 ریال

FUNDAMENTALS OF WELL-LOG INTERPRETATION

380,000 ریال
342,000 ریال

مهندسی محیط زیست هوا و زایدات جامد جلد2

250,000 ریال
225,000 ریال

مهندسی محیط زیست تصفیه آب و فاضلاب جلد1

400,000 ریال
360,000 ریال

راهنمای فرایندهای خشک کردن صنعتی اصول، تجهیزات و نوآوریها

95,000 ریال
85,500 ریال

WORLDWIDE PRACTICAL PETROLEUM RESERVOIR ENGINEERING METHODS

250,000 ریال
225,000 ریال

طراحی وکنترل ستون های تقطیر با استفاده از شبیه سازی نرم افزار ASPEN

60,000 ریال
54,000 ریال

انتخاب موادبرای حداقل کردن خوردگی در صنایع شیمیایی نفت ،گاز و پتروشیمی

200,000 ریال
180,000 ریال

جداسازی ذرات ناخالص آب از میلیمتر

290,000 ریال
261,000 ریال

بودجه ریزی و کنترل هزینه ها در شرکت ملی گاز ایران با رویکرد خصوصی سازی 2

110,000 ریال
99,000 ریال

فرآیندهای پتروشیمی جلد2 مشتقات هیدروکربنی اکسیژن دار، کلردار و نیتروژن دار

180,000 ریال
162,000 ریال

فرآیندهای پتروشیمی مشخصات فنی و اقتصادی جلد1 مشتقات گاز سنتز و هیدروکربن های مهم

400,000 ریال
360,000 ریال

ENGLISH FOR INSPECTION ENGINEERING ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAFETY & TECHNICAL PROTECTION ENGINEERING

300,000 ریال
270,000 ریال

TRANSPORT PHENOMENA

1,800,000 ریال
1,620,000 ریال