کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای پتروشیمی

اصول فراوری گاز طبیعی

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

مبانی طراحی بیوراکتور

ناشر: دانشگاه صنعت نفت

1٬900٬000 ریال
1٬710٬000 ریال

اصول تقطیر چندجزئی جلد1

ناشر: دانشگاه رازی

200٬000 ریال
180٬000 ریال

روش حل مسائل اصول تصفیه آب

ناشر: ارکان دانش

300٬000 ریال
270٬000 ریال

آشنایی با نمودارهای بهره برداری

ناشر: آییژ

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

اصول عملیات سکوهای خودبالابر

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

500٬000 ریال
450٬000 ریال

مهندسی محیط زیست هوا و زایدات جامد جلد2

ناشر: دانشگاه صنعتی سهند

900٬000 ریال
810٬000 ریال

مهندسی محیط زیست تصفیه آب و فاضلاب جلد1

ناشر: دانشگاه صنعتی سهند

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

راهنمای فرایندهای خشک کردن صنعتی اصول، تجهیزات و نوآوریها

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

940٬000 ریال
846٬000 ریال

انگلیسی تخصصی مهندسی بازرسی فنی محیط زیست ایمنی و حفاظت فنی

ناشر: آییژ

950٬000 ریال
855٬000 ریال

جداسازی ذرات ناخالص آب از میلیمتر

ناشر: ارکان دانش

700٬000 ریال
630٬000 ریال

فرآیندهای پتروشیمی جلد2 مشتقات هیدروکربنی اکسیژن دار، کلردار و نیتروژن دار

ناشر: دانشگاه صنعتی سهند

1٬050٬000 ریال
945٬000 ریال

فرآیندهای پتروشیمی مشخصات فنی و اقتصادی جلد1 مشتقات گاز سنتز و هیدروکربن های مهم

ناشر: دانشگاه صنعتی سهند

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

شیمی عمومی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

اصول تصفیه آب

ناشر: ارکان دانش

900٬000 ریال
810٬000 ریال

اصول تصفیه آب

ناشر: فروزش

350٬000 ریال
315٬000 ریال

مبانی فرایندهای صنایع پتروشیمی

ناشر: دانشگاه قم

500٬000 ریال
450٬000 ریال

جداسازی گازها توسط فرایندهای غشایی

ناشر: دانشگاه رازی

100٬000 ریال
90٬000 ریال

طراحی مبدل های حرارتی پوسته - لوله

ناشر: علوم کاربردی

200٬000 ریال
180٬000 ریال

APPLIED PROCESS DESIGN FOR CHEMICAL & PETROCHEMICAL 1.2.3

ناشر: آییژ

13٬800٬000 ریال
12٬420٬000 ریال

طراحی وکنترل ستون های تقطیر با استفاده از شبیه سازی نرم افزار ASPEN

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

60٬000 ریال
54٬000 ریال

بودجه ریزی و کنترل هزینه ها در شرکت ملی گاز ایران با رویکرد خصوصی سازی 2

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

110٬000 ریال
99٬000 ریال

کاربرد بررسی های ایمنی

ناشر: فن آوران

35٬000 ریال
31٬500 ریال