کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای پتروشیمی

شیمی عمومی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

550,000 ریال
495,000 ریال

اصول تصفیه آب

ناشر: ارکان دانش

700,000 ریال
630,000 ریال

اصول تصفیه آب

ناشر: فروزش

350,000 ریال
315,000 ریال

اصول فراوری گاز طبیعی

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

1,500,000 ریال
1,350,000 ریال

اصول تقطیر چندجزئی جلد1

ناشر: دانشگاه رازی

200,000 ریال
180,000 ریال

روش حل مسائل اصول تصفیه آب

ناشر: ارکان دانش

120,000 ریال
108,000 ریال

مبانی فرایندهای صنایع پتروشیمی

ناشر: دانشگاه قم

500,000 ریال
450,000 ریال

آشنایی با نمودارهای بهره برداری

ناشر: آییژ

200,000 ریال
180,000 ریال

جداسازی گازها توسط فرایندهای غشایی

ناشر: دانشگاه رازی

100,000 ریال
90,000 ریال

طراحی مبدل های حرارتی پوسته - لوله

ناشر: علوم کاربردی

200,000 ریال
180,000 ریال

اصول عملیات سکوهای خودبالابر

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

500,000 ریال
450,000 ریال

FUNDAMENTALS OF WELL-LOG INTERPRETATION

ناشر: نوپردازان

380,000 ریال
342,000 ریال

مهندسی محیط زیست هوا و زایدات جامد جلد2

ناشر: دانشگاه صنعتی سهند

300,000 ریال
270,000 ریال

مهندسی محیط زیست تصفیه آب و فاضلاب جلد1

ناشر: دانشگاه صنعتی سهند

400,000 ریال
360,000 ریال

جداسازی جذب سطحی بر اساس تکنولوژی شبیه ساز بستر متحرک

ناشر: دانشگاه صنعت نفت

1,200,000 ریال
1,080,000 ریال

راهنمای فرایندهای خشک کردن صنعتی اصول، تجهیزات و نوآوریها

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

940,000 ریال
846,000 ریال

WORLDWIDE PRACTICAL PETROLEUM RESERVOIR ENGINEERING METHODS

ناشر: آییژ

250,000 ریال
225,000 ریال

انگلیسی تخصصی مهندسی بازرسی فنی محیط زیست ایمنی و حاظت فنی

ناشر: آییژ

300,000 ریال
270,000 ریال

طراحی وکنترل ستون های تقطیر با استفاده از شبیه سازی نرم افزار ASPEN

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

60,000 ریال
54,000 ریال

انتخاب موادبرای حداقل کردن خوردگی در صنایع شیمیایی نفت ،گاز و پتروشیمی

ناشر: ارکان دانش

200,000 ریال
180,000 ریال

جداسازی ذرات ناخالص آب از میلیمتر

ناشر: ارکان دانش

400,000 ریال
360,000 ریال

فرآیندهای پتروشیمی جلد2 مشتقات هیدروکربنی اکسیژن دار، کلردار و نیتروژن دار

ناشر: دانشگاه صنعتی سهند

350,000 ریال
315,000 ریال

فرآیندهای پتروشیمی مشخصات فنی و اقتصادی جلد1 مشتقات گاز سنتز و هیدروکربن های مهم

ناشر: دانشگاه صنعتی سهند

400,000 ریال
360,000 ریال

مبانی طراحی بیوراکتور

ناشر: دانشگاه صنعت نفت

1,900,000 ریال
1,710,000 ریال