کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای پتروشیمی

شیمی عمومی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

اصول تصفیه آب

ناشر: ارکان دانش

2٬600٬000 ریال
2٬340٬000 ریال

TWO-PHASE FLOW IN PIPES

ناشر: آییژ

5٬500٬000 ریال
4٬950٬000 ریال

اصول تقطیر چندجزئی جلد1

ناشر: دانشگاه رازی

200٬000 ریال
180٬000 ریال

روش حل مسائل اصول تصفیه آب

ناشر: ارکان دانش

300٬000 ریال
270٬000 ریال

آشنایی با نمودارهای بهره برداری

ناشر: آییژ

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

FUNDAMENTALS OF WELL-LOG INTERPRETATION

ناشر: نوپردازان

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

مهندسی محیط زیست هوا و زایدات جامد جلد2

ناشر: دانشگاه صنعتی سهند

900٬000 ریال
810٬000 ریال

مهندسی محیط زیست تصفیه آب و فاضلاب جلد1

ناشر: دانشگاه صنعتی سهند

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

راهنمای فرایندهای خشک کردن صنعتی اصول، تجهیزات و نوآوریها

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

940٬000 ریال
846٬000 ریال

WORLDWIDE PRACTICAL PETROLEUM RESERVOIR ENGINEERING METHODS

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

انگلیسی تخصصی مهندسی بازرسی فنی محیط زیست ایمنی و حفاظت فنی

ناشر: آییژ

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

REFINERY - PETROCHEMICAL INTEGRATION THERMAL AND CATALYTIC PROCESSES

ناشر: دانشگاه قم

1٬400٬000 ریال
1٬260٬000 ریال

جداسازی ذرات ناخالص آب از میلیمتر

ناشر: ارکان دانش

700٬000 ریال
630٬000 ریال

فرآیندهای پتروشیمی جلد2 مشتقات هیدروکربنی اکسیژن دار، کلردار و نیتروژن دار

ناشر: دانشگاه صنعتی سهند

1٬050٬000 ریال
945٬000 ریال

فرآیندهای پتروشیمی مشخصات فنی و اقتصادی جلد1 مشتقات گاز سنتز و هیدروکربن های مهم

ناشر: دانشگاه صنعتی سهند

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

اصول تصفیه آب

ناشر: فروزش

350٬000 ریال
315٬000 ریال

مبانی طراحی بیوراکتور

ناشر: دانشگاه صنعت نفت

1٬900٬000 ریال
1٬710٬000 ریال

مبانی فرایندهای صنایع پتروشیمی

ناشر: دانشگاه قم

500٬000 ریال
450٬000 ریال

جداسازی گازها توسط فرایندهای غشایی

ناشر: دانشگاه رازی

100٬000 ریال
90٬000 ریال

طراحی مبدل های حرارتی پوسته - لوله

ناشر: علوم کاربردی

200٬000 ریال
180٬000 ریال

اصول عملیات سکوهای خودبالابر

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

500٬000 ریال
450٬000 ریال

APPLIED PROCESS DESIGN FOR CHEMICAL & PETROCHEMICAL 1.2.3

ناشر: آییژ

13٬800٬000 ریال
12٬420٬000 ریال

طراحی وکنترل ستون های تقطیر با استفاده از شبیه سازی نرم افزار ASPEN

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

60٬000 ریال
54٬000 ریال