کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای فرآیند

ENGINEERING DATA BOOK

ناشر: آییژ

500,000 ریال
450,000 ریال

GAS CONDITIONING & PROCESSING VOLUME 3

ناشر: آییژ

600,000 ریال
540,000 ریال

GAS CONDITIONING & PROCESSING VOLUME 4

ناشر: آییژ

650,000 ریال
585,000 ریال

گازهای گلخانه ای و مهندسی فتوکاتالیست ها

ناشر: دانشگاه رازی

235,000 ریال
211,500 ریال

راهنما و حل مسائل طراحی کارخانه وتحلیل مباحث اقتصادی برای مهندسین شیمی

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

600,000 ریال
540,000 ریال

اصول فرآیندهای جداسازی غشائی

ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهی

45,000 ریال
40,500 ریال

GAS CONDITIONING & PROCESSING VOLUME 1

ناشر: آییژ

420,000 ریال
378,000 ریال

GAS CONDITIONING & PROCESSING VOLUME 2

ناشر: آییژ

420,000 ریال
378,000 ریال

پرتونگاری صنعتی مجموعه کتاب های آموزشی صنعت گاز

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

120,000 ریال
108,000 ریال