کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای فرآیند

ENGINEERING DATA BOOK

ناشر: آییژ

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

GAS CONDITIONING & PROCESSING VOLUME 1

ناشر: آییژ

1٬625٬000 ریال
1٬462٬500 ریال

GAS CONDITIONING & PROCESSING VOLUME 2

ناشر: آییژ

1٬625٬000 ریال
1٬462٬500 ریال

GAS CONDITIONING & PROCESSING VOLUME 3

ناشر: آییژ

1٬625٬000 ریال
1٬462٬500 ریال

GAS CONDITIONING & PROCESSING VOLUME 4

ناشر: آییژ

1٬625٬000 ریال
1٬462٬500 ریال

گازهای گلخانه ای و مهندسی فتوکاتالیست ها

ناشر: دانشگاه رازی

235٬000 ریال
211٬500 ریال

راهنما و حل مسائل طراحی کارخانه وتحلیل مباحث اقتصادی برای مهندسین شیمی

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

600٬000 ریال
540٬000 ریال

اصول فرآیندهای جداسازی غشائی

ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهی

45٬000 ریال
40٬500 ریال

پرتونگاری صنعتی مجموعه کتاب های آموزشی صنعت گاز

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

120٬000 ریال
108٬000 ریال