کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای جامدات

مکانیک سازه های مرکب

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

3٬500٬000 ریال
3٬150٬000 ریال

اصول مکانیک مواد مرکب

ناشر: نوپردازان

2٬400٬000 ریال
2٬160٬000 ریال

طراحی مکانیزم های پیشرفته

ناشر: نوپردازان

1٬400٬000 ریال
1٬260٬000 ریال

تئوری روغنکاری و طراحی یاتاقان ها

ناشر: نوپردازان

700٬000 ریال
630٬000 ریال

نوارنقاله ساختمان، طراحی و محاسبات

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

280٬000 ریال
252٬000 ریال

راهنمای کاربران دیگهای بخار و مخازن تحت فشار

ناشر: ارکان دانش

1٬400٬000 ریال
1٬260٬000 ریال

تحلیل مسائل مکانیک شکست وخستگی توسط نرم افزار FRANC2D/L

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

300٬000 ریال
270٬000 ریال

توربوماشینها

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

490٬000 ریال
441٬000 ریال

مکانیک مواد مرکب

ناشر: جهاد دانشگاهی اصفهان

1٬450٬000 ریال
1٬305٬000 ریال

طراحی قیدها و بندها

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

100٬000 ریال
90٬000 ریال

بالانس ماشین های صنعتی

ناشر: دانشگاه یزد

1٬412٬500 ریال
1٬271٬250 ریال

روانکاری قطعات مکانیکی

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

420٬000 ریال
378٬000 ریال

همراستاسازی ماشین های صنعتی

ناشر: دانشگاه یزد

1٬485٬000 ریال
1٬336٬500 ریال

ساختار، خواص، و کاربرد آلیاژهای مهندسی

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

600٬000 ریال
540٬000 ریال

چگونه یک مهندس طراح ثروتمند شویم دوره 2 جلدی

ناشر: دانشمند کامیاب

2٬700٬000 ریال
2٬430٬000 ریال

تئوری ماشین ها و مکانیزم ها جلد 2 طراحی مکانیزم ها

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

960٬000 ریال
864٬000 ریال