کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای جامدات

توربوماشینها

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

490,000 ریال
441,000 ریال

طراحی قیدها و بندها

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

100,000 ریال
90,000 ریال

مکانیک سازه های مرکب

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

980,000 ریال
882,000 ریال

اصول مکانیک مواد مرکب

ناشر: نوپردازان

1,100,000 ریال
990,000 ریال

بالانس ماشین های صنعتی

ناشر: دانشگاه یزد

1,412,500 ریال
1,271,250 ریال

طراحی مکانیزم های پیشرفته

ناشر: نوپردازان

1,100,000 ریال
990,000 ریال

همراستاسازی ماشین های صنعتی

ناشر: دانشگاه یزد

1,485,000 ریال
1,336,500 ریال

تئوری روغنکاری و طراحی یاتاقان ها

ناشر: نوپردازان

350,000 ریال
315,000 ریال

ساختار، خواص، و کاربرد آلیاژهای مهندسی

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

600,000 ریال
540,000 ریال

راهنمای کاربران دیگهای بخار و مخازن تحت فشار

ناشر: ارکان دانش

800,000 ریال
720,000 ریال

تئوری ماشین ها و مکانیزم ها جلد 2 طراحی مکانیزم ها

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

420,000 ریال
378,000 ریال

تحلیل مسائل مکانیک شکست وخستگی توسط نرم افزار FRANC2D/L

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

210,000 ریال
189,000 ریال

مکانیک مواد مرکب

ناشر: جهاد دانشگاهی اصفهان

250,000 ریال
225,000 ریال

روانکاری قطعات مکانیکی

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

420,000 ریال
378,000 ریال

نوارنقاله ساختمان، طراحی و محاسبات

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

85,000 ریال
76,500 ریال

چگونه یک مهندس طراح ثروتمند شویم دوره 2 جلدی

ناشر: دانشمند کامیاب

2,700,000 ریال
2,430,000 ریال