کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای استخراجي

تکنولوژی چدن

300,000 ریال
270,000 ریال

متالورژی استخراجی مس

250,000 ریال
225,000 ریال

تک فرایندهای متالورژی استخراجی

85,000 ریال
76,500 ریال

آلیاژهای سبک آلومینیوم ،منیزیم ،تیتانیم

280,000 ریال
252,000 ریال