کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای استخراجی

تکنولوژی چدن

ناشر: دانشگاه صنعتی سهند

400,000 ریال
360,000 ریال

پوشش دادن فلزات جلد2

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

520,000 ریال
468,000 ریال

پوشش دادن فلزات جلد3

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

1,250,000 ریال
1,125,000 ریال

متالورژی استخراجی مس

ناشر: دانشگاه صنعتی سهند

400,000 ریال
360,000 ریال

متالورژی فلزات غیرآهنی

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

1,200,000 ریال
1,080,000 ریال

تک فرایندهای متالورژی استخراجی

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

400,000 ریال
360,000 ریال

آلیاژهای سبک آلومینیم، منیزیم، تیتانیم

ناشر: ارکان دانش

450,000 ریال
405,000 ریال