کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای استخراجی

تکنولوژی چدن

ناشر: دانشگاه صنعتی سهند

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

متالورژی استخراجی مس

ناشر: دانشگاه صنعتی سهند

900٬000 ریال
810٬000 ریال

آلیاژهای سبک آلومینیم، منیزیم، تیتانیم

ناشر: ارکان دانش

850٬000 ریال
765٬000 ریال

هیدرومتالورژی جلد1 کلیات و لیچینگ کانیهای مختلف

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

1٬700٬000 ریال
1٬530٬000 ریال

پوشش دادن فلزات جلد2

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

520٬000 ریال
468٬000 ریال

پوشش دادن فلزات جلد3

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

1٬250٬000 ریال
1٬125٬000 ریال

متالورژی فلزات غیرآهنی

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

تک فرایندهای متالورژی استخراجی

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

400٬000 ریال
360٬000 ریال