کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای تحلیل سیستم

بهره وری منابع انسانی

ناشر: ارکان

250٬000 ریال
225٬000 ریال

تحلیل و طراحی سیستم ها

ناشر: نوپردازان

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

تجزیه وتحلیل و طراحی سیستمها

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

315٬000 ریال
283٬500 ریال

رویکردی نوین در تصمیم گیری های چندمعیاره

ناشر: دانشگاه شاهد

138٬000 ریال
124٬200 ریال

پرورش منابع انسانی با

ناشر: ارکان

400٬000 ریال
360٬000 ریال

راهنمای کامل زبان انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی صنایع کتاب 3 تحلیل سیستمها

ناشر: دانشجو

60٬000 ریال
54٬000 ریال

مدیریت فرایند

ناشر: دانشگاه گیلان

50٬000 ریال
45٬000 ریال

جیگها و فیکسچرها

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

120٬000 ریال
108٬000 ریال

بایسته های تصمیم گیری یک مدیر

ناشر: دانشگاه گیلان

40٬000 ریال
36٬000 ریال

روش شناسی ساخت یافته تحلیل و طراحی سیستم ها

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

25٬000 ریال
22٬500 ریال

استاندارد بین المللی ISO 21502:2020 مدیریت پروژه، طرح و پورتقولیو راهنمایی برای مدیریت پروژه

ناشر: آدینه

650٬000 ریال
585٬000 ریال