کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای تحلیل سیستم

مدیریت فرایند

ناشر: دانشگاه گیلان

50,000 ریال
45,000 ریال

جیگها و فیکسچرها

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

52,000 ریال
46,800 ریال

تحلیل و طراحی سیستم ها

ناشر: نوپردازان

500,000 ریال
450,000 ریال

تجزیه وتحلیل و طراحی سیستمها

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

120,000 ریال
108,000 ریال

بایسته های تصمیم گیری یک مدیر

ناشر: دانشگاه گیلان

40,000 ریال
36,000 ریال

رویکردی نوین در تصمیم گیری های چندمعیاره

ناشر: دانشگاه شاهد

138,000 ریال
124,200 ریال

پرورش منابع انسانی با

ناشر: ارکان

75,000 ریال
67,500 ریال

روش شناسی ساخت یافته تحلیل و طراحی سیستم ها

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

25,000 ریال
22,500 ریال

راهنمای کامل زبان انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی صنایع کتاب 3 تحلیل سیستمها

ناشر: دانشجو

60,000 ریال
54,000 ریال

استاندارد بین المللی ISO 21502:2020 مدیریت پروژه، طرح و پورتقولیو راهنمایی برای مدیریت پروژه

ناشر: آدینه

650,000 ریال
585,000 ریال

انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی صنایع کتاب 3 تحلیل سیستمها 197 کد 197

ناشر: سمت

210,000 ریال
189,000 ریال