کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای تولید صنعتی

HEALTH AND SAFETY AT WORK

ناشر: آییژ

200,000 ریال
180,000 ریال

مبانی طراحی کوره های صنعتی

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

600,000 ریال
540,000 ریال

ارگونومی متناسب سازی کار، محیط و ماشین با انسان

ناشر: دانشگاه یزد

940,000 ریال
846,000 ریال

اصول مهندسی نصب جلد1

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

33,000 ریال
29,700 ریال

مهندسی فاکتورهای انسانی ارگونومی

ناشر: ماندگار

680,000 ریال
612,000 ریال

عملکرد وکاربردهای PLC در اتوماسیون صنعتی

ناشر: نص

95,000 ریال
85,500 ریال