کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای تولید صنعتی

HEALTH AND SAFETY AT WORK

ناشر: آییژ

600٬000 ریال
540٬000 ریال

مبانی طراحی کوره های صنعتی

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

600٬000 ریال
540٬000 ریال

مهندسی فاکتورهای انسانی ارگونومی

ناشر: ماندگار

680٬000 ریال
612٬000 ریال

عملکرد وکاربردهای PLC در اتوماسیون صنعتی

ناشر: نص

95٬000 ریال
85٬500 ریال

ارگونومی متناسب سازی کار، محیط و ماشین با انسان

ناشر: دانشگاه یزد

940٬000 ریال
846٬000 ریال

اصول مهندسی نصب جلد1

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

500٬000 ریال
450٬000 ریال