کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای مشترک-مهندسي-صنايع

خوردگی جوش

950,000 ریال
855,000 ریال

فرآیندکاوی

180,000 ریال
162,000 ریال

اقتصاد کلان

320,000 ریال
288,000 ریال

کنترل کیفیت

80,000 ریال
72,000 ریال

مدیریت کیفیت

120,000 ریال
108,000 ریال

استراتژی عملیات

800,000 ریال
720,000 ریال

فرایندهای تولید

270,000 ریال
243,000 ریال

حل خلاقانه مسئله

130,000 ریال
117,000 ریال

کنترل کیفیت جلد1

15,000 ریال
13,500 ریال

مبانی مهندسی برق

72,000 ریال
64,800 ریال

نقشه کشی صنعتی 2

185,000 ریال
166,500 ریال

کنترل کیفیت آماری

60,000 ریال
54,000 ریال

توان سیال دینامیکی

120,000 ریال
108,000 ریال

تشکیل تیم های نوآور

39,000 ریال
35,100 ریال

طراحی برای شش سیگما

88,000 ریال
79,200 ریال

مدیریت کیفیت فراگیر

150,000 ریال
135,000 ریال

اصول طراحی قید و بند

28,000 ریال
25,200 ریال

استراتژی زنجیره تامین

90,000 ریال
81,000 ریال

سیستم های اندازه گیری

30,000 ریال
27,000 ریال

سیستم های اندازه گیری

90,000 ریال
81,000 ریال

روشهای نوین بهینه سازی

450,000 ریال
405,000 ریال

طرح ریزی واحدهای صنعتی

400,000 ریال
360,000 ریال

مدیریت کیفیت و بهره وری

700,000 ریال
630,000 ریال

مدیریت کیفیت و بهره وری

1,100,000 ریال
990,000 ریال