کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مشترک مهندسی صنایع

خوردگی جوش

ناشر: دانشگاه گلستان

950,000 ریال
855,000 ریال

فرآیندکاوی

ناشر: دانشگاه اصفهان

180,000 ریال
162,000 ریال

اقتصاد کلان

ناشر: نورعلم

320,000 ریال
288,000 ریال

کنترل کیفیت

ناشر: دانشگاه گیلان

80,000 ریال
72,000 ریال

مدیریت پروژه

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

65,000 ریال
58,500 ریال

مدیریت کیفیت

ناشر: دانشگاه گیلان

120,000 ریال
108,000 ریال

الگوریتم ژنتیک

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

80,000 ریال
72,000 ریال

استراتژی عملیات

ناشر: دانشگاه گیلان

800,000 ریال
720,000 ریال

فرایندهای تولید

ناشر: فرایاز

270,000 ریال
243,000 ریال

نقشه کشی صنعتی2

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

740,000 ریال
666,000 ریال

اتصالات نامتجانس

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

250,000 ریال
225,000 ریال

حل خلاقانه مسئله

ناشر: دانشگاه گیلان

130,000 ریال
117,000 ریال

کنترل کیفیت جلد1

ناشر: دانشگاه گیلان

15,000 ریال
13,500 ریال

مبانی مهندسی برق

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

430,000 ریال
387,000 ریال

کنترل کیفیت آماری

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

60,000 ریال
54,000 ریال

ارزیابی کار و زمان

ناشر: آشینا

750,000 ریال
675,000 ریال

توان سیال دینامیکی

ناشر: دانشگاه تبریز

120,000 ریال
108,000 ریال

تحقیق درعملیات جلد1

ناشر: نما مشهد

225,000 ریال
202,500 ریال

تشکیل تیم های نوآور

ناشر: ارکان دانش

39,000 ریال
35,100 ریال

طراحی برای شش سیگما

ناشر: دانشگاه شاهد

88,000 ریال
79,200 ریال

مدیریت کیفیت فراگیر

ناشر: دانشگاه قم

150,000 ریال
135,000 ریال

اصول طراحی قید و بند

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

28,000 ریال
25,200 ریال

اصول طراحی قیدوبندها

ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

40,000 ریال
36,000 ریال

استراتژی زنجیره تامین

ناشر: ارکان دانش

90,000 ریال
81,000 ریال