کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مشترک مهندسی صنایع

خوردگی جوش

ناشر: دانشگاه گلستان

950,000 ریال
855,000 ریال

فرآیندکاوی

ناشر: دانشگاه اصفهان

180,000 ریال
162,000 ریال

کنترل کیفیت

ناشر: دانشگاه گیلان

80,000 ریال
72,000 ریال

مدیریت پروژه

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

800,000 ریال
720,000 ریال

مدیریت کیفیت

ناشر: دانشگاه گیلان

120,000 ریال
108,000 ریال

استراتژی عملیات

ناشر: دانشگاه گیلان

800,000 ریال
720,000 ریال

فرایندهای تولید

ناشر: فرایاز

270,000 ریال
243,000 ریال

نقشه کشی صنعتی2

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

740,000 ریال
666,000 ریال

اتصالات نامتجانس

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

500,000 ریال
450,000 ریال

حل خلاقانه مسئله

ناشر: دانشگاه گیلان

130,000 ریال
117,000 ریال

مبانی مهندسی برق

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

430,000 ریال
387,000 ریال

کنترل کیفیت آماری

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

240,000 ریال
216,000 ریال

ارزیابی کار و زمان

ناشر: آشینا

750,000 ریال
675,000 ریال

توان سیال دینامیکی

ناشر: دانشگاه تبریز

120,000 ریال
108,000 ریال

تشکیل تیم های نوآور

ناشر: ارکان دانش

39,000 ریال
35,100 ریال

طراحی برای شش سیگما

ناشر: دانشگاه شاهد

88,000 ریال
79,200 ریال

مدیریت کیفیت فراگیر

ناشر: دانشگاه قم

150,000 ریال
135,000 ریال

اصول طراحی قید و بند

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

28,000 ریال
25,200 ریال

استراتژی زنجیره تامین

ناشر: ارکان دانش

90,000 ریال
81,000 ریال

اصول علم ومهندسی مواد

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

1,350,000 ریال
1,215,000 ریال

برنامه ریزی تولید کلی

ناشر: مهرجرد

120,000 ریال
108,000 ریال

سیستم های اندازه گیری

ناشر: آشینا

600,000 ریال
540,000 ریال

مدخلی برنظریه بازی ها

ناشر: دانشگاه شاهد

831,000 ریال
747,900 ریال

اصول تحقیقات بازاریابی

ناشر: دانشگاه سیستان وبلوچستان

115,000 ریال
103,500 ریال