کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مشترک مهندسی صنایع

خوردگی جوش

ناشر: دانشگاه گلستان

950٬000 ریال
855٬000 ریال

فرآیندکاوی

ناشر: دانشگاه اصفهان

180٬000 ریال
162٬000 ریال

کنترل کیفیت

ناشر: دانشگاه گیلان

80٬000 ریال
72٬000 ریال

مدیریت پروژه

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

800٬000 ریال
720٬000 ریال

مدیریت کیفیت

ناشر: دانشگاه گیلان

120٬000 ریال
108٬000 ریال

استراتژی عملیات

ناشر: دانشگاه گیلان

800٬000 ریال
720٬000 ریال

فرایندهای تولید

ناشر: فرایاز

270٬000 ریال
243٬000 ریال

نقشه کشی صنعتی2

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

740٬000 ریال
666٬000 ریال

اتصالات نامتجانس

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

500٬000 ریال
450٬000 ریال

مبانی مهندسی برق

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

430٬000 ریال
387٬000 ریال

کنترل کیفیت آماری

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

240٬000 ریال
216٬000 ریال

ارزیابی کار و زمان

ناشر: آشینا

750٬000 ریال
675٬000 ریال

توان سیال دینامیکی

ناشر: دانشگاه تبریز

620٬000 ریال
558٬000 ریال

تشکیل تیم های نوآور

ناشر: ارکان دانش

39٬000 ریال
35٬100 ریال

طراحی برای شش سیگما

ناشر: دانشگاه شاهد

88٬000 ریال
79٬200 ریال

مدیریت کیفیت فراگیر

ناشر: دانشگاه قم

150٬000 ریال
135٬000 ریال

اصول طراحی قید و بند

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

28٬000 ریال
25٬200 ریال

استراتژی زنجیره تامین

ناشر: ارکان دانش

90٬000 ریال
81٬000 ریال

اصول علم ومهندسی مواد

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

1٬350٬000 ریال
1٬215٬000 ریال

برنامه ریزی تولید کلی

ناشر: مهرجرد

120٬000 ریال
108٬000 ریال

سیستم های اندازه گیری

ناشر: آشینا

600٬000 ریال
540٬000 ریال

مدخلی برنظریه بازی ها

ناشر: دانشگاه شاهد

831٬000 ریال
747٬900 ریال

روشهای نوین بهینه سازی

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

450٬000 ریال
405٬000 ریال

طرح ریزی واحدهای صنعتی

ناشر: دانشگاه قم

400٬000 ریال
360٬000 ریال