کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای مشترک-مهندسي-مکانيک

استاتیک

200,000 ریال
180,000 ریال

استاتیک

1,200,000 ریال
1,080,000 ریال

دینامیک

1,500,000 ریال
1,350,000 ریال

دینامیک

300,000 ریال
270,000 ریال

آلیاژسازی


650,000 ریال

نانوسیالات

135,000 ریال
121,500 ریال

برق هسته ای

250,000 ریال
225,000 ریال

ترمودینامیک

490,000 ریال
441,000 ریال

خستگی سایشی

1,700,000 ریال
1,530,000 ریال

مکانیک شکست

130,000 ریال
117,000 ریال

آزمـون مـواد

30,000 ریال
27,000 ریال

انتقال حرارت

55,000 ریال
49,500 ریال

انتقال حرارت

1,700,000 ریال
1,530,000 ریال

فناوری انرژی

45,000 ریال
40,500 ریال

متمم دینامیک

380,000 ریال
342,000 ریال

مقاومت مصالح

170,000 ریال
153,000 ریال

مقاومت مصالح

178,000 ریال
160,200 ریال

مکانیک پرواز

870,000 ریال
783,000 ریال

نانوفلوییدیک

350,000 ریال
315,000 ریال

نیروگاه بخار

85,000 ریال
76,500 ریال

پنوماتیک قدرت

150,000 ریال
135,000 ریال

دینامیک گازها

550,000 ریال
495,000 ریال

دینامیک ماشین

300,000 ریال
270,000 ریال

مکانیک سیالات

400,000 ریال
360,000 ریال