کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مشترک مهندسی مکانیک

مکانیک

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

650,000 ریال
585,000 ریال

استاتیک

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

200,000 ریال
180,000 ریال

دینامیک

ناشر: نوپردازان

300,000 ریال
270,000 ریال

دینامیک

ناشر: نوپردازان

3,500,000 ریال
3,150,000 ریال

آلیاژسازی

ناشر: نوپردازان

650,000 ریال
585,000 ریال

نانوسیالات

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

135,000 ریال
121,500 ریال

خستگی سایشی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

2,800,000 ریال
2,520,000 ریال

مکانیک شکست

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

710,000 ریال
639,000 ریال

آزمـون مـواد

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

30,000 ریال
27,000 ریال

انتقال حرارت

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

500,000 ریال
450,000 ریال

متمم دینامیک

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

380,000 ریال
342,000 ریال

مقاومت مصالح

ناشر: ارکان دانش

178,000 ریال
160,200 ریال

مقاومت مصالح

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

700,000 ریال
630,000 ریال

مقاومت مصالح

ناشر: دانشگاه مازندران

170,000 ریال
153,000 ریال

مقاومت مصالح

ناشر: پارس آئین

440,000 ریال
396,000 ریال

نانوفلوییدیک

ناشر: پویش اندیشه

350,000 ریال
315,000 ریال

نیروگاه بخار

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

410,000 ریال
369,000 ریال

پرواز هواپیما

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

230,000 ریال
207,000 ریال

پنوماتیک قدرت

ناشر: دانشگاه تبریز

150,000 ریال
135,000 ریال

دینامیک گازها

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

550,000 ریال
495,000 ریال

دینامیک ماشین

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

300,000 ریال
270,000 ریال

کنترل پیش بین

ناشر: دانشگاه قم

800,000 ریال
720,000 ریال

مکانیک سیالات

ناشر: دانشگاه مراغه

45,000 ریال
40,500 ریال

مکانیک سیالات

ناشر: پویش اندیشه

400,000 ریال
360,000 ریال