کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای مشترک-مهندسي-نساجي

مقدمات بافندگی

100,000 ریال
90,000 ریال

برش صنعتی منسوجات

430,000 ریال
387,000 ریال

تکمیل شیمیایی منسوجات

58,000 ریال
52,200 ریال

مقدمه ای برتولید صنعتی پوشاک

85,000 ریال
76,500 ریال

شبیه سازی پارچه با مدل جرم و فنر

335,000 ریال
301,500 ریال

کتاب جامع صنایع شیمیایی جزئیات تولید مواد اولیه و فرآورده های شیمیایی

660,000 ریال
594,000 ریال

نانوساختارهای فلزی و معدنی در اصلاح ضدمیکروبی و چندمنظوره منسوجات و پلیمرها

85,500 ریال
76,950 ریال

خواص الیاف، نخ و پارچه

110,000 ریال
99,000 ریال