کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای اکتشاف معدن

اصول اکتشافات ژئوفیزیکی

ناشر: کلاگری - علی اصغر

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

مباحث ویژه در معدنکاری زیرزمینی

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

400٬000 ریال
360٬000 ریال

تجهیز و آماده سازی معادن زیرزمینی

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

400٬000 ریال
360٬000 ریال

روش های تخریبی در معدنکاری زیرزمینی

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

400٬000 ریال
360٬000 ریال

روش های بانگهداری در معدنکاری زیرزمینی

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

400٬000 ریال
360٬000 ریال

روش های خودنگهدار در معدنکاری زیرزمینی

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

400٬000 ریال
360٬000 ریال

اصول ژئوفیزیک اکتشافی روشهای سنجش وچاه پیمایی ژئوفیزیکی

ناشر: آییژ

1٬300٬000 ریال
1٬170٬000 ریال

انرژی زمین گرمایی از مدل های فرضی تا روش های اکتشاف و توسعه

ناشر: دانشگاه تبریز

600٬000 ریال
540٬000 ریال

اکتشاف ذخایرمعدنی مدلهای زمین شناسی ،ژئوشیمی، ماهواره ای و ژئوفیزیکی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬300٬000 ریال
1٬170٬000 ریال

مکانیک سنگ نفت

ناشر: دانشگاه یزد

4٬960٬000 ریال
4٬464٬000 ریال

هیدرولوژی آب های زیرزمینی

ناشر: دانشگاه یزد

200٬000 ریال
180٬000 ریال

ذخایر فلزی و تکتونیک صفحه ای

ناشر: دانشگاه لرستان

120٬000 ریال
108٬000 ریال

بلورشناسی هندسی وکانی شناسی توصیفی

ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

20٬000 ریال
18٬000 ریال

مبانی تئوری و عملی کانی شناسی نوری

ناشر: آرین زمین

400٬000 ریال
360٬000 ریال

روش های گرانی و مغناطیس در ژئوفیزیک اکتشافی

ناشر: دانشگاه یزد

197٬500 ریال
177٬750 ریال

روش های نوین تحلیل داده های ژئوشیمی اکتشافی

ناشر: دانشگاه بیرجند

185٬000 ریال
166٬500 ریال

زمین شناسی اقتصادی ذخایر معدنی و طبیعی ایران جلد1

ناشر: آرین زمین

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

انرژی زمین گرمایی از مدل های فرضی تا روش های اکتشاف و توسعه

ناشر: دانشگاه تبریز

600٬000 ریال
540٬000 ریال