کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای استخراج معدن

سنگ های ساختمانی

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

250,000 ریال
225,000 ریال

مهندسی تهویه معادن

ناشر: نوپردازان

350,000 ریال
315,000 ریال

فناوری آتشکاری برای مهندسان معدن و عمران

ناشر: نوپردازان

200,000 ریال
180,000 ریال

تونل سازی و مکانیک تونل نگرشی منطقی به تونل سازی

ناشر: نوپردازان

650,000 ریال
585,000 ریال

ترابری درمعادن

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

43,000 ریال
38,700 ریال

نوارنقاله ساختمان، طراحی و محاسبات

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

85,000 ریال
76,500 ریال

فنون چالزنی پله ای و راهنمای انتخاب تجهیزات

ناشر: دانشگاه صنایع و معادن ایران

14,000 ریال
12,600 ریال

تشریح کامل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال مقدماتی

ناشر: آذرباد

35,000 ریال
31,500 ریال

تحلیل و مدل سازی اکتشافی داده های ژئوشیمیایی ذخایرمعدنی

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

200,000 ریال
180,000 ریال