کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مهندسی ایمنی

ارگونومی شغلی

ناشر: دانشجو

500,000 ریال
450,000 ریال

PHYSICAL PROPERTIES OF ROCKS

ناشر: نوپردازان

450,000 ریال
405,000 ریال

امداد و نجات در تصادفات

ناشر: حک

200,000 ریال
180,000 ریال

UNDERESTANDING HOW COMPONENTS FAIL

ناشر: نوپردازان

400,000 ریال
360,000 ریال

INDUSTRIAL SAFETY AND HELTH MANAGEMENT

ناشر: نوپردازان

480,000 ریال
432,000 ریال

FAILURE ANALYSIS OF ENGINEERING STRUCTURES

ناشر: نوپردازان

450,000 ریال
405,000 ریال

بیوتکنولوژی پنبه و جنبه های ایمنی زیستی آن

ناشر: مدیر فلاح

85,000 ریال
76,500 ریال

کاربرد پوشش های تبدیلی نوین در پیشگیری از خوردگی

ناشر: دانشگاه صنعت نفت

1,720,000 ریال
1,548,000 ریال

GUIDELINES FOR ENGINEERING DESIGN FOR PROCESS SAFETY

ناشر: نوپردازان

450,000 ریال
405,000 ریال

مهندسی سلامت، ایمنی و محیط زیست در بحران های ناشی از تهاجم

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

750,000 ریال
675,000 ریال

FIRE INVESTIGATOR PRINCIPLES AND PRACTICE TO NFPA 921AND 1033

ناشر: نوپردازان

550,000 ریال
495,000 ریال

مجموعه راهنمای مدیریت و مهندسی ایمنی جلد1 شناسایی و تحلیل خطر - حوادث، ارزیابی و مدیریت ریسک

ناشر: علوم پزشکی وخدمات بهداشتی شهیدبهشتی

390,000 ریال
351,000 ریال

مجموعه راهنمای مدیریت و مهندسی ایمنی جلد2 مدل سازی پیامد حریق و انفجار همراه با محاسبات دستی و نرم افزاری با نرم افزار PHAST

ناشر: علوم پزشکی وخدمات بهداشتی شهیدبهشتی

390,000 ریال
351,000 ریال

شاخص حریق و انفجار

ناشر: فن آوران

50,000 ریال
45,000 ریال

ارگونومی برای مبتدیان راهنمای کاربردی و سریع

ناشر: طراح

60,000 ریال
54,000 ریال

مدیریت ایمنی پروژه با رویکرد پروژه های ساختمانی

ناشر: دانشگاه پارس

200,000 ریال
180,000 ریال