کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مهندسی ایمنی

ارگونومی شغلی

ناشر: دانشجو

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

PHYSICAL PROPERTIES OF ROCKS

ناشر: نوپردازان

450٬000 ریال
405٬000 ریال

UNDERESTANDING HOW COMPONENTS FAIL

ناشر: نوپردازان

400٬000 ریال
360٬000 ریال

INDUSTRIAL SAFETY AND HELTH MANAGEMENT

ناشر: نوپردازان

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

FAILURE ANALYSIS OF ENGINEERING STRUCTURES

ناشر: نوپردازان

800٬000 ریال
720٬000 ریال

کاربرد پوشش های تبدیلی نوین در پیشگیری از خوردگی

ناشر: دانشگاه صنعت نفت

1٬720٬000 ریال
1٬548٬000 ریال

GUIDELINES FOR ENGINEERING DESIGN FOR PROCESS SAFETY

ناشر: نوپردازان

450٬000 ریال
405٬000 ریال

FIRE INVESTIGATOR PRINCIPLES AND PRACTICE TO NFPA 921AND 1033

ناشر: نوپردازان

550٬000 ریال
495٬000 ریال

شاخص حریق و انفجار

ناشر: فن آوران

50٬000 ریال
45٬000 ریال

امداد و نجات در تصادفات

ناشر: حک

200٬000 ریال
180٬000 ریال

روش های ارزیابی و مدیریت ایمنی فرآیند

ناشر: فن آوران

3٬000٬000 ریال
2٬700٬000 ریال

بیوتکنولوژی پنبه و جنبه های ایمنی زیستی آن

ناشر: مدیر فلاح

85٬000 ریال
76٬500 ریال

ارگونومی برای مبتدیان راهنمای کاربردی و سریع

ناشر: طراح

60٬000 ریال
54٬000 ریال

مدیریت ایمنی پروژه با رویکرد پروژه های ساختمانی

ناشر: دانشگاه پارس

200٬000 ریال
180٬000 ریال

مهندسی سلامت، ایمنی و محیط زیست در بحران های ناشی از تهاجم

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

750٬000 ریال
675٬000 ریال

مجموعه راهنمای مدیریت و مهندسی ایمنی جلد1 شناسایی و تحلیل خطر - حوادث، ارزیابی و مدیریت ریسک

ناشر: علوم پزشکی وخدمات بهداشتی شهیدبهشتی

390٬000 ریال
351٬000 ریال

مجموعه راهنمای مدیریت و مهندسی ایمنی جلد2 مدل سازی پیامد حریق و انفجار همراه با محاسبات دستی و نرم افزاری با نرم افزار PHAST

ناشر: علوم پزشکی وخدمات بهداشتی شهیدبهشتی

390٬000 ریال
351٬000 ریال