کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای عمران آب نقشه برداری

آب سنجی

ناشر: دانشگاه گیلان

220٬000 ریال
198٬000 ریال

استاتیک

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

200٬000 ریال
180٬000 ریال

استاتیک

ناشر: نوپردازان

3٬000٬000 ریال
2٬700٬000 ریال

رسم فنی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

60٬000 ریال
54٬000 ریال

بارگذاری

ناشر: دانشگاه یزد

640٬000 ریال
576٬000 ریال

مهندسی پی

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

150٬000 ریال
135٬000 ریال

مهندسی پی

ناشر: موسسه علمی دانش پژوهان برین

310٬000 ریال
279٬000 ریال

بهسازی خاک

ناشر: دیبای دانش

500٬000 ریال
450٬000 ریال

مکانیک خاک

ناشر: دانشگاه ارومیه

500٬000 ریال
450٬000 ریال

پی های عمیق

ناشر: پژوهشی دیبای دانش

100٬000 ریال
90٬000 ریال

حقوق معماری

ناشر: دانشگاه رازی

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

بتن خودتراکم

ناشر: علم وادب

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

بتن خودتراکم

ناشر: دانشگاه گیلان

200٬000 ریال
180٬000 ریال

تکنولوژی بتن

ناشر: دانشگاه تبریز

120٬000 ریال
108٬000 ریال

شیشه سازه ای

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی

70٬000 ریال
63٬000 ریال

مقاومت مصالح

ناشر: ارکان دانش

800٬000 ریال
720٬000 ریال

مقاومت مصالح

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

700٬000 ریال
630٬000 ریال

مقاومت مصالح

ناشر: دانشگاه مازندران

170٬000 ریال
153٬000 ریال

اجزاء ساختمان

ناشر: دانشگاه یزد

430٬000 ریال
387٬000 ریال

پلهای یکپارچه

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

100٬000 ریال
90٬000 ریال

مکانیک سیالات

ناشر: عمیدی

170٬000 ریال
153٬000 ریال

مکانیک سیالات

ناشر: نوپردازان

2٬500٬000 ریال
2٬250٬000 ریال

مکانیک سیالات

ناشر: نوپردازان

4٬400٬000 ریال
3٬960٬000 ریال

هیدرولوژی برف

ناشر: ارکان دانش

350٬000 ریال
315٬000 ریال