کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مهندسی دریا

انتقال رسوب

ناشر: نوربخش

30,000 ریال
27,000 ریال

ژئوتکنیک دریایی

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

600,000 ریال
540,000 ریال

اصول اولیه طراحی قایق پرنده

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

100,000 ریال
90,000 ریال

واژگان مهندسی دریا و سازه های دریایی

ناشر: دانشگاه تبریز

280,000 ریال
252,000 ریال

مکانیک امواج دریا مبانی ،تئوری وکاربرد

ناشر: دانشگاه هرمزگان

280,000 ریال
252,000 ریال

سازه های فراساحلی

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

250,000 ریال
225,000 ریال

اصول طراحی و تحلیل سازه های فراساحلی

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

140,000 ریال
126,000 ریال

شبیه سازی جریان های با سطح آزاد به روش های با شبکه و بدون شبکه

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

750,000 ریال
675,000 ریال