کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مهندسی دریا

ژئوتکنیک دریایی

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

800٬000 ریال
720٬000 ریال

انتقال رسوب

ناشر: نوربخش

30٬000 ریال
27٬000 ریال

سازه های فراساحلی

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

250٬000 ریال
225٬000 ریال

مهندسی سواحل و بنادر

ناشر: علم وادب

6٬200٬000 ریال
5٬580٬000 ریال

اصول اولیه طراحی قایق پرنده

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

100٬000 ریال
90٬000 ریال

اصول طراحی و تحلیل سازه های فراساحلی

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

140٬000 ریال
126٬000 ریال

واژگان مهندسی دریا و سازه های دریایی

ناشر: دانشگاه تبریز

1٬050٬000 ریال
945٬000 ریال

واژگان مهندسی دریا و سازه های دریایی

ناشر: دانشگاه تبریز

1٬050٬000 ریال
945٬000 ریال

مکانیک امواج دریا مبانی ،تئوری وکاربرد

ناشر: دانشگاه هرمزگان

280٬000 ریال
252٬000 ریال

شبیه سازی جریان های با سطح آزاد به روش های با شبکه و بدون شبکه

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

750٬000 ریال
675٬000 ریال