کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مشترک فنی و مهندسی

کارآفرینی

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

آنالیزعددی

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

330٬000 ریال
297٬000 ریال

ریاضی مهندسی

ناشر: دانشگاه یزد

825٬000 ریال
742٬500 ریال

کنترل خوردگی

ناشر: دانشگاه تبریز

280٬000 ریال
252٬000 ریال

محاسبات عددی

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

400٬000 ریال
360٬000 ریال

محاسبات عددی

ناشر: دانشگاه یزد

80٬000 ریال
72٬000 ریال

محاسبات عددی

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

مدیریت پروژه

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

800٬000 ریال
720٬000 ریال

انتشار نقشه ها

ناشر: عمیدی

45٬000 ریال
40٬500 ریال

ریاضیات عمومی2

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

1٬300٬000 ریال
1٬170٬000 ریال

ریاضیات مهندسی

ناشر: دانشگاه تبریز

55٬000 ریال
49٬500 ریال

ریاضیات مهندسی

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

450٬000 ریال
405٬000 ریال

کارآفرینی جلد1

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

شیمی عمومی جلد2

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

کارآفرینی در عمل

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

مبانی آنالیزعددی

ناشر: دانشگاه تبریز

220٬000 ریال
198٬000 ریال

نقشه کشی صنعتی 2

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

600٬000 ریال
540٬000 ریال

الکتروشیمی خوردگی

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

720٬000 ریال
648٬000 ریال

مبانی آنالیز عددی

ناشر: دانشگاه شاهد

156٬000 ریال
140٬400 ریال

معادلات دیفرانسیل

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

160٬000 ریال
144٬000 ریال

معادلات دیفرانسیل

ناشر: دانشگاه ارومیه

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

ماشین ابزار تولیدی

ناشر: اطهران

950٬000 ریال
855٬000 ریال

مقاومت مصالح

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

1٬510٬000 ریال
1٬359٬000 ریال

نقشه برداری مهندسی

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

2٬100٬000 ریال
1٬890٬000 ریال