کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای شيمي-محض

شیمی دارویی

420,000 ریال
378,000 ریال

شیمی فیزیک آلی

200,000 ریال
180,000 ریال

اصول شیمی آلی فلزی

65,000 ریال
58,500 ریال

اصول صنایع شیمیائی

30,000 ریال
27,000 ریال

ریزموج در سنتز آلی

60,000 ریال
54,000 ریال

پالادیم در سنتز ترکیبات آلی

200,000 ریال
180,000 ریال

اصول نظری طیف سنجی اتمی ومولکولی

33,000 ریال
29,700 ریال

تمرین های حل شده سنتزترکیب های آلی

100,000 ریال
90,000 ریال

تجزیه اسپکتروشیمیائی بوسیله جذب و نشراتمی

70,000 ریال
63,000 ریال

جداسازی و شناسایی موادآلی

45,000 ریال
40,500 ریال

طراحی سنتز ترکیبات آلی مقدمه ای بر روش سینتون

45,000 ریال
40,500 ریال

اصول سنتز ترکیب های آلی

120,000 ریال
108,000 ریال

BASIC ONE- AND TWO-DIMENSIONAL NMR SPECTROSCOPY

600,000 ریال
540,000 ریال

شیمی آلی فلزی عناصر اصلی واکنشگرها و کاربردها جلد1

600,000 ریال
540,000 ریال

گرافیک و نقشه خوانی جلد2

55,000 ریال
49,500 ریال

فلزات و واکنش پذیری لیگاند نگرشی برشیمی آلی کمپلکس های فلزی

38,000 ریال
34,200 ریال

مبانی سنتزترکیبات آلی با نگرشی نوین

380,000 ریال
342,000 ریال