کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای شیمی محض

شیمی دارویی

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

1٬750٬000 ریال
1٬575٬000 ریال

شیمی فیزیک آلی

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

500٬000 ریال
450٬000 ریال

اصول صنایع شیمیائی

ناشر: دانشگاه شیراز

300٬000 ریال
270٬000 ریال

ریزموج در سنتز آلی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

580٬000 ریال
522٬000 ریال

پالادیم در سنتز ترکیبات آلی

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

200٬000 ریال
180٬000 ریال

مبانی سنتز ترکیبات آلی با نگرشی نوین

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

1٬980٬000 ریال
1٬782٬000 ریال

BASIC ONE- AND TWO-DIMENSIONAL NMR SPECTROSCOPY

ناشر: نوپردازان

600٬000 ریال
540٬000 ریال

شیمی آلی فلزی عناصر اصلی واکنشگرها و کاربردها جلد1

ناشر: دانشگاه ولی عصر

600٬000 ریال
540٬000 ریال

اصول شیمی آلی فلزی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

1٬250٬000 ریال
1٬125٬000 ریال

اصول نظری طیف سنجی اتمی ومولکولی

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

33٬000 ریال
29٬700 ریال

تمرین های حل شده سنتزترکیب های آلی

ناشر: راز رضوان

100٬000 ریال
90٬000 ریال

تجزیه اسپکتروشیمیائی بوسیله جذب و نشراتمی

ناشر: دانشگاه تبریز

200٬000 ریال
180٬000 ریال

راهنمای تمرین های مقدمه ای برسنتز آلی نوین

ناشر: اشراقی

60٬000 ریال
54٬000 ریال

جداسازی و شناسایی موادآلی

ناشر: دانشگاه مازندران

45٬000 ریال
40٬500 ریال

اصول سنتز ترکیب های آلی

ناشر: دانشگاه تبریز

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

طراحی سنتز ترکیبات آلی مقدمه ای بر روش سینتون

ناشر: دانشگاه کردستان-.

45٬000 ریال
40٬500 ریال

اصول سنتز ترکیب های آلی

ناشر: دانشگاه تبریز

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

گرافیک و نقشه خوانی جلد2

ناشر: دانشگاه بیرجند

55٬000 ریال
49٬500 ریال

فلزات و واکنش پذیری لیگاند نگرشی برشیمی آلی کمپلکس های فلزی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

850٬000 ریال
765٬000 ریال