کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای شیمی محض

شیمی دارویی

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

420,000 ریال
378,000 ریال

شیمی فیزیک آلی

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

400,000 ریال
360,000 ریال

اصول شیمی آلی فلزی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

1,250,000 ریال
1,125,000 ریال

اصول صنایع شیمیائی

ناشر: دانشگاه شیراز

300,000 ریال
270,000 ریال

ریزموج در سنتز آلی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

580,000 ریال
522,000 ریال

پالادیم در سنتز ترکیبات آلی

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

200,000 ریال
180,000 ریال

تمرین های حل شده سنتزترکیب های آلی

ناشر: راز رضوان

100,000 ریال
90,000 ریال

مبانی سنتز ترکیبات آلی با نگرشی نوین

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

1,980,000 ریال
1,782,000 ریال

تجزیه اسپکتروشیمیائی بوسیله جذب و نشراتمی

ناشر: دانشگاه تبریز

200,000 ریال
180,000 ریال

جداسازی و شناسایی موادآلی

ناشر: دانشگاه مازندران

45,000 ریال
40,500 ریال

طراحی سنتز ترکیبات آلی مقدمه ای بر روش سینتون

ناشر: دانشگاه کردستان

45,000 ریال
40,500 ریال

اصول سنتز ترکیب های آلی

ناشر: دانشگاه تبریز

240,000 ریال
216,000 ریال

BASIC ONE- AND TWO-DIMENSIONAL NMR SPECTROSCOPY

ناشر: نوپردازان

600,000 ریال
540,000 ریال

شیمی آلی فلزی عناصر اصلی واکنشگرها و کاربردها جلد1

ناشر: دانشگاه ولی عصر

600,000 ریال
540,000 ریال

فلزات و واکنش پذیری لیگاند نگرشی برشیمی آلی کمپلکس های فلزی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

850,000 ریال
765,000 ریال

اصول نظری طیف سنجی اتمی ومولکولی

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

33,000 ریال
29,700 ریال

راهنمای تمرین های مقدمه ای برسنتز آلی نوین

ناشر: اشراقی

60,000 ریال
54,000 ریال

گرافیک و نقشه خوانی جلد2

ناشر: دانشگاه بیرجند

55,000 ریال
49,500 ریال