کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای فیزیک هسته ای

فیزیک هسته ای ستارگان جلد1

ناشر: دانشگاه گیلان

580٬000 ریال
522٬000 ریال

اصول و مبانی فیزیک شتابدهنده ها

ناشر: دانشگاه یزد

170٬000 ریال
153٬000 ریال

مقدمه ای بر ذرات و فیزیک هسته ای

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

900٬000 ریال
810٬000 ریال

آشنایی با فیزیک رآکتورهای هسته ای

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

990٬000 ریال
891٬000 ریال

مروری بردستگاه های مولد پرتوهای یوننده

ناشر: دانشگاه اصفهان

700٬000 ریال
630٬000 ریال

اصول اساسی فیزیک و تجهیزات پزشکی هسته ای

ناشر: دانشگاه گیلان

590٬000 ریال
531٬000 ریال

ترمودینامیک هسته ای و گذار فاز جفت شدگی

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

فیزیک پرتودرمانی راهنمای مدرسین و دانشجویان

ناشر: دانشگاه گیلان

250٬000 ریال
225٬000 ریال

همجوشی مقدمه ای برفیزیک و فناوری همجوشی از طریق محصورسازی مغناطیسی

ناشر: دانشگاه اصفهان

120٬000 ریال
108٬000 ریال

انرژی هسته ای

ناشر: دانشگاه تبریز

90٬000 ریال
81٬000 ریال

محاسبات نرم و عصبی ـ فازی

ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

70٬000 ریال
63٬000 ریال

آشنایی با فیزیک هسته ای جلد1

ناشر: مرکزنشردانشگاهی

2٬300٬000 ریال
2٬070٬000 ریال

فیزیک راکتورهای هسته ای جلد1

ناشر: دانشگاه مازندران

990٬000 ریال
891٬000 ریال

مقدمه ای برتثبیت پسماند هسته ای

ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

160٬000 ریال
144٬000 ریال

فیزیک گداخت لختی اندرکنش باریکه پلاسما، هیدرودینامیک، ماده چگال داغ

ناشر: دانشگاه گیلان

880٬000 ریال
792٬000 ریال

انرژی هسته ای مقدمه ای بر مفاهیم سامانه ها وکاربردهای فرایندهای هسته ای جلد2

ناشر: دانشگاه تبریز

140٬000 ریال
126٬000 ریال