کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای فیزیک هسته ای

فیزیک هسته ای ستارگان جلد1

ناشر: دانشگاه گیلان

580,000 ریال
522,000 ریال

اصول و مبانی فیزیک شتابدهنده ها

ناشر: دانشگاه یزد

170,000 ریال
153,000 ریال

مقدمه ای برتثبیت پسماند هسته ای

ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

160,000 ریال
144,000 ریال

مروری بردستگاه های مولد پرتوهای یوننده

ناشر: دانشگاه اصفهان

80,000 ریال
72,000 ریال

اصول اساسی فیزیک و تجهیزات پزشکی هسته ای

ناشر: دانشگاه گیلان

590,000 ریال
531,000 ریال

ترمودینامیک هسته ای و گذار فاز جفت شدگی

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

320,000 ریال
288,000 ریال

فیزیک پرتودرمانی راهنمای مدرسین و دانشجویان

ناشر: دانشگاه گیلان

250,000 ریال
225,000 ریال

همجوشی مقدمه ای برفیزیک و فناوری همجوشی از طریق محصورسازی مغناطیسی

ناشر: دانشگاه اصفهان

120,000 ریال
108,000 ریال

فیزیک گداخت لختی اندرکنش باریکه پلاسما، هیدرودینامیک، ماده چگال داغ

ناشر: دانشگاه گیلان

880,000 ریال
792,000 ریال

انرژی هسته ای مقدمه ای بر مفاهیم سامانه ها وکاربردهای فرایندهای هسته ای جلد2

ناشر: دانشگاه تبریز

140,000 ریال
126,000 ریال

انرژی هسته ای

ناشر: دانشگاه تبریز

90,000 ریال
81,000 ریال

محاسبات نرم و عصبی ـ فازی

ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

70,000 ریال
63,000 ریال

آشنایی با فیزیک هسته ای جلد1

ناشر: مرکزنشردانشگاهی

250,000 ریال
225,000 ریال

فیزیک راکتورهای هسته ای جلد1

ناشر: دانشگاه مازندران

990,000 ریال
891,000 ریال