کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای نجوم

نجوم

ناشر: دانشگاه مراغه

500,000 ریال
450,000 ریال

نجوم جهان در حال تحول

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

480,000 ریال
432,000 ریال

آشنایی با کیهان شناسی نوین

ناشر: دانشگاه اراک

200,000 ریال
180,000 ریال

فیزیک هسته ای ستارگان جلد1

ناشر: دانشگاه گیلان

580,000 ریال
522,000 ریال

مبانی چشم انداز کیهانی جلد1

ناشر: دانشگاه بیرجند

500,000 ریال
450,000 ریال

مقدمه ای بر اختر فیزیک ستاره ای

ناشر: دانشگاه تبریز

880,000 ریال
792,000 ریال

آیا زمان آغاز شد؟ آیا زمان پایان می یابد؟

ناشر: دانشگاه رازی

125,000 ریال
112,500 ریال