کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای سلولي-و-مولکولي

سلول جلد2

600,000 ریال
540,000 ریال

جنین شناسی

600,000 ریال
540,000 ریال

مبانی بیوفیزیک

650,000 ریال
585,000 ریال

ضروریات بیوشیمی

550,000 ریال
495,000 ریال

مبانی ویروس شناسی

125,000 ریال
112,500 ریال

تکنیک های بیولوژی مولکولی

52,000 ریال
46,800 ریال

ویروس شناسی اصول وکاربردها

330,000 ریال
297,000 ریال

ویروس شناسی مبانی و کاربرد

400,000 ریال
360,000 ریال

اصول پایه زیست شناسی مولکولی

200,000 ریال
180,000 ریال

کشت سلول، بافت و اندام گیاهی

450,000 ریال
405,000 ریال

بوتولیسم از نگاه سلولی و مولکولی

75,000 ریال
67,500 ریال

روشهای آماری در پژوهش های درون شیشه ای

30,000 ریال
27,000 ریال

جهان سلول جلد 2 زیست شناسی سلولی ـ مولکولی

260,000 ریال
234,000 ریال

رادیکال های آزاد و آنتی اکسیدان ها اثرهای آنها در سلامت و بیماری

300,000 ریال
270,000 ریال

مبانی بیوشیمی فیزیک جلد2 طیف سنجی و رفتار درشت مولکول ها در محلول

110,000 ریال
99,000 ریال

بررسی توان تمایزی سلول های بنیادی باهدف استفاده در مهندسی بافت و پزشکی ترمیمی

460,000 ریال
414,000 ریال

مبانی بیوفیزیک

220,000 ریال
198,000 ریال

فنون کشت بافت برای گیاهان باغبانی

55,000 ریال
49,500 ریال