کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای سلولی و مولکولی

مبانی بیوفیزیک

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

800,000 ریال
720,000 ریال

مبانی بیوفیزیک

ناشر: آییژ

1,200,000 ریال
1,080,000 ریال

مبانی ویروس شناسی

ناشر: دانشگاه گیلان

125,000 ریال
112,500 ریال

ویروس شناسی اصول وکاربردها

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1,350,000 ریال
1,215,000 ریال

ویروس شناسی مبانی و کاربرد

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

400,000 ریال
360,000 ریال

واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR

ناشر: آییژ

1,200,000 ریال
1,080,000 ریال

اصول پایه زیست شناسی مولکولی

ناشر: جهاد دانشگاهی اصفهان

200,000 ریال
180,000 ریال

کشت سلول، بافت و اندام گیاهی

ناشر: آییژ

800,000 ریال
720,000 ریال

بوتولیسم از نگاه سلولی و مولکولی

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

75,000 ریال
67,500 ریال

ژنتیک مولکولی مقدماتی تا پیشرفته

ناشر: آییژ

1,800,000 ریال
1,620,000 ریال

روشهای آماری در پژوهش های درون شیشه ای

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

30,000 ریال
27,000 ریال

مبانی بیوفیزیک بیوفیزیک پروتئین ها، اسیدهای نوکلئیک و طیف سنجی

ناشر: دانشگاه تربیت مدرس

480,000 ریال
432,000 ریال

رادیکال های آزاد و آنتی اکسیدان ها اثرهای آنها در سلامت و بیماری

ناشر: آییژ

800,000 ریال
720,000 ریال

مبانی بیوشیمی فیزیک جلد2 طیف سنجی و رفتار درشت مولکول ها در محلول

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

110,000 ریال
99,000 ریال

بررسی توان تمایزی سلول های بنیادی باهدف استفاده در مهندسی بافت و پزشکی ترمیمی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

460,000 ریال
414,000 ریال

سلول جلد1

ناشر: آییژ

1,300,000 ریال
1,170,000 ریال

سلول جلد2

ناشر: آییژ

1,200,000 ریال
1,080,000 ریال

جنین شناسی

ناشر: دانشگاه گیلان

600,000 ریال
540,000 ریال

جنین شناسی پایه

ناشر: دانشگاه شیراز

100,000 ریال
90,000 ریال

تکنیک های بیولوژی مولکولی

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

52,000 ریال
46,800 ریال

مبانی نظری و روشهای آزمایشگاهی کشت سلول

ناشر: دانشگاه آزاداسلامی تبریز


850,000 ریال

جهان سلول جلد 1 زیست شناسی سلولی ـ مولکولی

ناشر: دانشگاه شاهد

195,000 ریال
175,500 ریال

جهان سلول جلد 2 زیست شناسی سلولی ـ مولکولی

ناشر: دانشگاه شاهد

260,000 ریال
234,000 ریال

فنون کشت بافت برای گیاهان باغبانی

ناشر: دانشگاه شیراز

55,000 ریال
49,500 ریال