کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مشترک زیست شناسی

تـکـامـل

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

1٬750٬000 ریال
1٬575٬000 ریال

اصول ژنتیک

ناشر: آییژ

1٬400٬000 ریال
1٬260٬000 ریال

جانورشناسی

ناشر: دانشگاه قم

600٬000 ریال
540٬000 ریال

اکولوژی تنش

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1٬420٬000 ریال
1٬278٬000 ریال

بیوتکنولوژی

ناشر: آییژ

600٬000 ریال
540٬000 ریال

مبانی ژنتیک

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

مبانی ژنتیک

ناشر: دانشگاه ارومیه

500٬000 ریال
450٬000 ریال

بیوشیمی عمومی

ناشر: آییژ

950٬000 ریال
855٬000 ریال

بیوشیمی عمومی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

650٬000 ریال
585٬000 ریال

بـافـت شـنـاسی

ناشر: آییژ

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

مبانی بیوفیزیک

ناشر: آییژ

1٬850٬000 ریال
1٬665٬000 ریال

مبانی بیوفیزیک

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

800٬000 ریال
720٬000 ریال

اطلس رنگی ژنتیک

ناشر: آییژ

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

کنترل متابولیسم

ناشر: آییژ

900٬000 ریال
810٬000 ریال

زیست شناسی سلولی

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1٬690٬000 ریال
1٬521٬000 ریال

سازمان یابی ژنوم

ناشر: دانشگاه اصفهان

750٬000 ریال
675٬000 ریال

بیوشیمی متابولیسم

ناشر: ارکان دانش

160٬000 ریال
144٬000 ریال

بیوشیمی مرگ سلولی

ناشر: دانشگاه شاهد

95٬000 ریال
85٬500 ریال

زیستگاه دریای خزر

ناشر: دانشگاه گیلان

100٬000 ریال
90٬000 ریال

فنون مهندسی ژنتیک

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

490٬000 ریال
441٬000 ریال

مبانی ایمونوژنتیک

ناشر: دانشگاه یزد

225٬000 ریال
202٬500 ریال

مبانی ویروس شناسی

ناشر: دانشگاه گیلان

125٬000 ریال
112٬500 ریال

تکامل موجودات زنده

ناشر: آییژ

650٬000 ریال
585٬000 ریال

جنین توتیای دریایی

ناشر: آییژ

120٬000 ریال
108٬000 ریال