کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای رياضي-کاربردي

بهینگی شبکه

125,000 ریال
112,500 ریال

بهینه سازی خطی

150,000 ریال
135,000 ریال

برنامه ریزی خطی

180,000 ریال
162,000 ریال

درآمدی برنظریه گراف

80,000 ریال
72,000 ریال

بهینه سازی چندمعیاره

200,000 ریال
180,000 ریال

کتاب درسی نظریه گراف

110,000 ریال
99,000 ریال

برنامه ریزی خطی قسمت اول

131,000 ریال
117,900 ریال

برنامه ریزی خطی قسمت دوم

98,000 ریال
88,200 ریال

برنامه ریزی خطی با MATLAB

80,000 ریال
72,000 ریال

ریاضیات کاربردی

100,000 ریال
90,000 ریال

نظریه گراف و کاربردهای آن

180,000 ریال
162,000 ریال

کنترل بهینه و حساب تغییرات

120,000 ریال
108,000 ریال

مقدمه ای برتحلیل سریهای زمانی

42,000 ریال
37,800 ریال

آشنایی با برنامه ریزی خطی فازی

90,000 ریال
81,000 ریال

تحقیق درعملیات 1 برنامه ریزی خطی

120,000 ریال
108,000 ریال

برنامه ریزی خطی

94,000 ریال
84,600 ریال

زبان مدل سازی لینگو آموزش مقدماتی

134,000 ریال
120,600 ریال

زبان مدل سازی لینگو آموزش مقدماتی

130,000 ریال
117,000 ریال

چندجمله ای های امگا و سادهانای نانوساختارها

60,000 ریال
54,000 ریال

تحلیل سریهای زمانی روشهای یک متغیری و چندمتغیری

300,000 ریال
270,000 ریال

تحلیل سری های زمانی کاربردی از دیدگاه قلمرو زمان

55,000 ریال
49,500 ریال

مدل بندی، تجزیه و تحلیل، طرح و کنترل سیستم های تصادفی

85,000 ریال
76,500 ریال

تجزیه و تحلیل سریهای زمانی

165,000 ریال
148,500 ریال