کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای ریاضی کاربردی

بهینگی شبکه

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

650٬000 ریال
585٬000 ریال

برنامه ریزی خطی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

890٬000 ریال
801٬000 ریال

بهینه سازی چندمعیاره

ناشر: دانشگاه قم

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

کتاب درسی نظریه گراف

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

110٬000 ریال
99٬000 ریال

مدخلی برنظریه بازی ها

ناشر: انتشارات دانشگاه شاهد

831٬000 ریال
747٬900 ریال

برنامه ریزی خطی قسمت اول

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

980٬000 ریال
882٬000 ریال

برنامه ریزی خطی قسمت دوم

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

740٬000 ریال
666٬000 ریال

تجزیه و تحلیل سریهای زمانی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

آشنایی با برنامه ریزی خطی فازی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

700٬000 ریال
630٬000 ریال

برنامه ریزی خطی تحقیق در عملیات جلد1

ناشر: جوان

2٬400٬000 ریال
2٬160٬000 ریال

زبان مدل سازی لینگو آموزش مقدماتی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

950٬000 ریال
855٬000 ریال

زبان مدل سازی لینگو آموزش مقدماتی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

900٬000 ریال
810٬000 ریال

برنامه ریزی ریاضی تحقیقات در عملیات جلد2

ناشر: جوان

2٬000٬000 ریال
1٬800٬000 ریال

اصول کنترل پیشرفته و کنترل چند متغیره جلد1

ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود

300٬000 ریال
270٬000 ریال

تحلیل سریهای زمانی روشهای یک متغیری و چندمتغیری

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

900٬000 ریال
810٬000 ریال

تحلیل سری های زمانی کاربردی از دیدگاه قلمرو زمان

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

140٬000 ریال
126٬000 ریال

مدل بندی، تجزیه و تحلیل، طرح و کنترل سیستم های تصادفی

ناشر: دانشگاه جامع امام حسین

85٬000 ریال
76٬500 ریال

روش های تفاضل متناهی غیراستاندارد برای حل عددی معادلات دیفرانسیل

ناشر: دانشگاه مراغه

900٬000 ریال
810٬000 ریال

اقتصاد مهندسی

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

400٬000 ریال
360٬000 ریال

بهینه سازی خطی

ناشر: دانشگاه یزد

150٬000 ریال
135٬000 ریال

درآمدی برنظریه گراف

ناشر: دانشگاه گیلان

80٬000 ریال
72٬000 ریال

طرح ریزی واحدهای صنعتی

ناشر: جوان

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

برنامه ریزی خطی با MATLAB

ناشر: دانشگاه گیلان

80٬000 ریال
72٬000 ریال

برنامه ریزی ریاضی کاربردی

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

700٬000 ریال
630٬000 ریال