کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای ریاضی کاربردی

بهینگی شبکه

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

125,000 ریال
112,500 ریال

اقتصاد مهندسی

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

400,000 ریال
360,000 ریال

بهینه سازی خطی

ناشر: دانشگاه یزد

150,000 ریال
135,000 ریال

برنامه ریزی خطی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

180,000 ریال
162,000 ریال

درآمدی برنظریه گراف

ناشر: دانشگاه گیلان

80,000 ریال
72,000 ریال

بهینه سازی چندمعیاره

ناشر: دانشگاه قم

200,000 ریال
180,000 ریال

کتاب درسی نظریه گراف

ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

110,000 ریال
99,000 ریال

مدخلی برنظریه بازی ها

ناشر: دانشگاه شاهد

831,000 ریال
747,900 ریال

طرح ریزی واحدهای صنعتی

ناشر: جوان

200,000 ریال
180,000 ریال

برنامه ریزی خطی قسمت اول

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

131,000 ریال
117,900 ریال

برنامه ریزی خطی قسمت دوم

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

98,000 ریال
88,200 ریال

برنامه ریزی خطی و غیرخطی

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

900,000 ریال
810,000 ریال

برنامه ریزی خطی با MATLAB

ناشر: دانشگاه گیلان

80,000 ریال
72,000 ریال

برنامه ریزی ریاضی کاربردی

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

700,000 ریال
630,000 ریال

ریاضیات کاربردی

ناشر: زرینی - محمود

100,000 ریال
90,000 ریال

نظریه گراف و کاربردهای آن

ناشر: دانشگاه یزد

180,000 ریال
162,000 ریال

تجزیه و تحلیل سریهای زمانی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

165,000 ریال
148,500 ریال

کنترل بهینه و حساب تغییرات

ناشر: بنفشه

120,000 ریال
108,000 ریال

راهنمای مسائل برنامه ریزی خطی

ناشر: نشرکتاب دانشگاهی

360,000 ریال
324,000 ریال

مقدمه ای برتحلیل سریهای زمانی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

42,000 ریال
37,800 ریال

آشنایی با برنامه ریزی خطی فازی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

90,000 ریال
81,000 ریال

تحقیق درعملیات 1 برنامه ریزی خطی

ناشر: دانشگاه شیراز

120,000 ریال
108,000 ریال

برنامه ریزی خطی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

94,000 ریال
84,600 ریال

برنامه ریزی خطی مدل سازی و روش های حل

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

750,000 ریال
675,000 ریال