کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای رياضي-محض

هندسه منیفلد

120,000 ریال
108,000 ریال

روش های اثبات

580,000 ریال
522,000 ریال

توپولوژی عمومی

50,000 ریال
45,000 ریال

مبانی توپولوژی

25,000 ریال
22,500 ریال

اصول نظریه اعداد

98,000 ریال
88,200 ریال

مقدمه ای برتوپولوژی

33,000 ریال
29,700 ریال

توپولوژی جبری مقدماتی

38,000 ریال
34,200 ریال

آشنایی با هندسه منیفلد

52,000 ریال
46,800 ریال

مقدمه ای برنظریه اعداد

35,000 ریال
31,500 ریال

درآمدی بر نظریه کدگذاری

80,000 ریال
72,000 ریال

درآمدی بر نظریه کدگذاری

300,000 ریال
270,000 ریال

منطق فازی و کاربردهای آن

69,500 ریال
62,550 ریال

مقدمه ای بر توپولوژی جبری

130,000 ریال
117,000 ریال

نخستین مفاهیم نظریه اعداد

120,000 ریال
108,000 ریال

فضاهای متریک با طعم توپولوژی

160,000 ریال
144,000 ریال

انگلیسی برای دانشجویان رشته ریاضی

165,000 ریال
148,500 ریال

توپولوژی عمومی ازمنظر پایه توپولوژی

34,000 ریال
30,600 ریال

ساختارهای گرافی نانولوله ها و دستگاه های شش ضلعی

120,000 ریال
108,000 ریال

مقدمه ای برمنطق فازی برای کاربردهای عملی

55,000 ریال
49,500 ریال