کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای ریاضی محض

توپولوژی جبری

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1٬410٬000 ریال
1٬269٬000 ریال

توپولوژی عمومی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

500٬000 ریال
450٬000 ریال

درآمدی بر نظریه کدگذاری

ناشر: دانشگاه اصفهان

700٬000 ریال
630٬000 ریال

نخستین مفاهیم نظریه اعداد

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

450٬000 ریال
405٬000 ریال

ساختارهای گرافی نانولوله ها و دستگاه های شش ضلعی

ناشر: دانشگاه یزد

120٬000 ریال
108٬000 ریال

هندسه عملگرهای انحنا در منیفلدهای لورنتسی با بعد سه

ناشر: دانشگاه بناب

800٬000 ریال
720٬000 ریال

هندسه منیفلد

ناشر: دانشگاه قم

120٬000 ریال
108٬000 ریال

اصول نظریه اعداد

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

98٬000 ریال
88٬200 ریال

مقدمه ای برتوپولوژی

ناشر: دانشگاه مازندران

33٬000 ریال
29٬700 ریال

توپولوژی جبری مقدماتی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا همدان

38٬000 ریال
34٬200 ریال

هندسه دیفرانسیل موضعی

ناشر: دانشگاه مازندران

90٬000 ریال
81٬000 ریال

آشنایی با هندسه منیفلد

ناشر: دانشگاه شاهد

788٬000 ریال
709٬200 ریال

مقدمه ای برنظریه اعداد

ناشر: دانشگاه گلستان

35٬000 ریال
31٬500 ریال

درآمدی بر نظریه کدگذاری

ناشر: دانشگاه شاهد

300٬000 ریال
270٬000 ریال

منطق فازی و کاربردهای آن

ناشر: دانشگاه شهید باهنرکرمان

270٬000 ریال
243٬000 ریال

فضاهای متریک با طعم توپولوژی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

160٬000 ریال
144٬000 ریال

توپولوژی عمومی ازمنظر پایه توپولوژی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

34٬000 ریال
30٬600 ریال

مقدمه ای برمنطق فازی برای کاربردهای عملی

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

55٬000 ریال
49٬500 ریال