کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای مديريت-اجرايي

بازاریابی اجتماعی

140,000 ریال
126,000 ریال

تفکر استراتژیک بستر آینده پژوهی

300,000 ریال
270,000 ریال