کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مدیریت اجرایی

بازاریابی اجتماعی

ناشر: ارکان دانش

140,000 ریال
126,000 ریال

تفکر استراتژیک بستر آینده پژوهی

ناشر: ارکان دانش

450,000 ریال
405,000 ریال