کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای مديريت-صنعتي

کنترل کیفیت

80,000 ریال
72,000 ریال

استراتژی عملیات

800,000 ریال
720,000 ریال

بازاریابی صنعتی

160,000 ریال
144,000 ریال

حل خلاقانه مسئله

130,000 ریال
117,000 ریال

کنترل کیفیت جلد1

15,000 ریال
13,500 ریال

طراحی برای شش سیگما

88,000 ریال
79,200 ریال

مدیریت کیفیت فراگیر

150,000 ریال
135,000 ریال

زنجیره تامین زیست توده

200,000 ریال
180,000 ریال

طرح ریزی واحدهای صنعتی

400,000 ریال
360,000 ریال

مدیریت کیفیت و بهره وری

700,000 ریال
630,000 ریال

مقدمه ای بر سیستم های صف

85,000 ریال
76,500 ریال

مهندسی نگهداری و تعمیرات

450,000 ریال
405,000 ریال

کنترل کیفیت آماری پیشرفته

280,000 ریال
252,000 ریال

مدیریت پروژه مبانی وکاربرد

28,000 ریال
25,200 ریال

مقدمه ای بر بهینه سازی ترکیبیاتی

200,000 ریال
180,000 ریال

شبیه سازی با نرم افزار ارنا

170,000 ریال
153,000 ریال

آشنایی با مفاهیم و روشهای مدیریت کیفیت

185,000 ریال
166,500 ریال

آشنایی با برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

32,000 ریال
28,800 ریال

شش سیگما رویکرد حل مساله

140,000 ریال
126,000 ریال

رویکردی نوین در تصمیم گیری های چندمعیاره

138,000 ریال
124,200 ریال

اصول برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها

650,000 ریال
585,000 ریال

برنامه ریزی و کنترل تولید در زنجیره تامین

400,000 ریال
360,000 ریال

ISO 14001: 2004 سیستمهای مدیریت زیست محیطی

20,000 ریال
18,000 ریال

نگهداری و تعمیرات

450,000 ریال
405,000 ریال