کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای مديريت-بازرگاني

برند شخصی

250,000 ریال
225,000 ریال

بازارشناسی

90,000 ریال
81,000 ریال

تله های فروش

250,000 ریال
225,000 ریال

اقتصاد خرد

50,000 ریال
45,000 ریال

فرمول شتاب فروش

200,000 ریال
180,000 ریال

بازاریابی اجتماعی

140,000 ریال
126,000 ریال

بازاریابی دیجیتال

500,000 ریال
450,000 ریال

اقتصاد دانایی محور

150,000 ریال
135,000 ریال

بازارشناسی پیشرفته

110,000 ریال
99,000 ریال

بازاریابی خدمات بیمه

60,000 ریال
54,000 ریال

جستاری بر سرمایه فکری

100,000 ریال
90,000 ریال

جستاری در مدیریت فروش

640,000 ریال
576,000 ریال

برندسازی و مدیریت برند

400,000 ریال
360,000 ریال

مدیریت استراتژیک سازمان

900,000 ریال
810,000 ریال

مالیه عمومی و اقتصاد دولت

550,000 ریال
495,000 ریال

نظریه و مسائل اقتصاد کلان

120,000 ریال
108,000 ریال

علم و هنر شبیه سازی سیستمها

150,000 ریال
135,000 ریال

مدیریت خرید انبارداری و توزیع

250,000 ریال
225,000 ریال

بازاریابی مدرن اصول و کاربردها

180,000 ریال
162,000 ریال

روان شناسی کار- سازمانی- صنعتی

270,000 ریال
243,000 ریال

تحقیقات بازاریابی نگرشی کاربردی

350,000 ریال
315,000 ریال

برنامه ریزی تولید با تقاضای پویا

60,000 ریال
54,000 ریال

تکنیک های تحلیلی در تحقیقات بازاریابی

150,000 ریال
135,000 ریال

مقدمه ای بر بهینه سازی موتورهای جستجو

400,000 ریال
360,000 ریال