کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مدیریت بازرگانی

بازارشناسی

ناشر: واژگان خرد

1٬200٬000 ریال
1٬080٬000 ریال

بیمه دیجیتال

ناشر: دانشگاه ولی عصر

1٬300٬000 ریال
1٬170٬000 ریال

تله های فروش

ناشر: بهمن برنا

250٬000 ریال
225٬000 ریال

اقتصاد خرد

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

700٬000 ریال
630٬000 ریال

بازاریابی اجتماعی

ناشر: ارکان دانش

300٬000 ریال
270٬000 ریال

اقتصاد دانایی محور

ناشر: باور عدالت

150٬000 ریال
135٬000 ریال

بازارشناسی پیشرفته

ناشر: واژگان خرد

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

بازاریابی خدمات بیمه

ناشر: واژگان خرد

900٬000 ریال
810٬000 ریال

تئوری اقتصادخرد چاپ1

ناشر: فرهنگی انتشاراتی حامی

70٬000 ریال
63٬000 ریال

جستاری بر سرمایه فکری

ناشر: دانشگاه یزد

100٬000 ریال
90٬000 ریال

جستاری در مدیریت فروش

ناشر: دانشگاه یزد

640٬000 ریال
576٬000 ریال

برندسازی و مدیریت برند

ناشر: دانشگاه صنعتی قم

400٬000 ریال
360٬000 ریال

اقتصاد خرد به زبان ساده

ناشر: آییژ

900٬000 ریال
810٬000 ریال

نظریه و مسائل اقتصاد کلان

ناشر: دانشگاه مازندران

120٬000 ریال
108٬000 ریال

بازاریابی مدرن اصول و کاربردها

ناشر: واژگان خرد

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

روان شناسی کار- سازمانی- صنعتی

ناشر: ارکان دانش

900٬000 ریال
810٬000 ریال

تحقیقات بازاریابی نگرشی کاربردی

ناشر: دانشگاه یزد

350٬000 ریال
315٬000 ریال

تکنیک های تحلیلی در تحقیقات بازاریابی

ناشر: آییژ

480٬000 ریال
432٬000 ریال

2000تست مدیریت سرمایه گذاری و ریسک جلد2

ناشر: نگارخانه

55٬000 ریال
49٬500 ریال

بازارهای ناکارا: مقدمه ای برمالی رفتاری

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1٬910٬000 ریال
1٬719٬000 ریال

مدیریت بازاریابی سیاسی

ناشر: بهمن برنا

270٬000 ریال
243٬000 ریال

حقوق بازرگانی بین المللی حوزه های کاربردی

ناشر: آییژ

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال

تجارت سیار فناوری، خدمات و مدل های کسب و کار

ناشر: جهاد دانشگاهی اصفهان

1٬050٬000 ریال
945٬000 ریال

مدیریت دانش مشتری

ناشر: دانشگاه یزد

830٬000 ریال
747٬000 ریال