کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مدیریت بازرگانی

برند شخصی

ناشر: نورعلم

250,000 ریال
225,000 ریال

بازارشناسی

ناشر: واژگان خرد

90,000 ریال
81,000 ریال

تله های فروش

ناشر: بهمن برنا

250,000 ریال
225,000 ریال

مدیریت تولید

ناشر: نشرکتاب دانشگاهی

125,000 ریال
112,500 ریال

اقتصاد خرد

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

50,000 ریال
45,000 ریال

فرمول شتاب فروش

ناشر: آزاد اسلامی واحد مرودشت

200,000 ریال
180,000 ریال

مدیریت بازاریابی

ناشر: بهمن برنا

1,700,000 ریال
1,530,000 ریال

بازاریابی اجتماعی

ناشر: ارکان دانش

140,000 ریال
126,000 ریال

بازاریابی دیجیتال

ناشر: نورعلم

500,000 ریال
450,000 ریال

اقتصاد دانایی محور

ناشر: باور عدالت

150,000 ریال
135,000 ریال

بازارشناسی پیشرفته

ناشر: واژگان خرد

110,000 ریال
99,000 ریال

جامعه شناسی تبلیغات

ناشر: جاجرمی

140,000 ریال
126,000 ریال

بازاریابی خدمات بیمه

ناشر: واژگان خرد

60,000 ریال
54,000 ریال

جستاری بر سرمایه فکری

ناشر: دانشگاه یزد

100,000 ریال
90,000 ریال

جستاری در مدیریت فروش

ناشر: دانشگاه یزد

640,000 ریال
576,000 ریال

اصول تحقیقات بازاریابی

ناشر: دانشگاه سیستان وبلوچستان

115,000 ریال
103,500 ریال

برندسازی و مدیریت برند

ناشر: دانشگاه صنعتی قم

400,000 ریال
360,000 ریال

مبانی مدیریت بازاریابی

ناشر: صفار

950,000 ریال
855,000 ریال

اقتصاد خرد به زبان ساده

ناشر: آییژ

350,000 ریال
315,000 ریال

بازاریابی به روایت کاتلر

ناشر: آموخته

140,000 ریال
126,000 ریال

نظریه و مسائل اقتصاد کلان

ناشر: دانشگاه مازندران

120,000 ریال
108,000 ریال

علم و هنر شبیه سازی سیستمها

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی

150,000 ریال
135,000 ریال

تجارت بین الملل و سیستم مالی

ناشر: بنفشه

50,000 ریال
45,000 ریال

مدیریت خرید انبارداری و توزیع

ناشر: نورعلم

250,000 ریال
225,000 ریال