کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مدیریت بازرگانی

برند شخصی

ناشر: نورعلم

250٬000 ریال
225٬000 ریال

بازارشناسی

ناشر: واژگان خرد

90٬000 ریال
81٬000 ریال

تله های فروش

ناشر: بهمن برنا

250٬000 ریال
225٬000 ریال

اقتصاد خرد

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد

50٬000 ریال
45٬000 ریال

مدیریت بازاریابی

ناشر: بهمن برنا

3٬200٬000 ریال
2٬880٬000 ریال

بازاریابی اجتماعی

ناشر: ارکان دانش

140٬000 ریال
126٬000 ریال

اقتصاد دانایی محور

ناشر: باور عدالت

150٬000 ریال
135٬000 ریال

بازارشناسی پیشرفته

ناشر: واژگان خرد

110٬000 ریال
99٬000 ریال

بازاریابی خدمات بیمه

ناشر: واژگان خرد

60٬000 ریال
54٬000 ریال

جستاری بر سرمایه فکری

ناشر: دانشگاه یزد

100٬000 ریال
90٬000 ریال

جستاری در مدیریت فروش

ناشر: دانشگاه یزد

640٬000 ریال
576٬000 ریال

برندسازی و مدیریت برند

ناشر: دانشگاه صنعتی قم

400٬000 ریال
360٬000 ریال

اقتصاد خرد به زبان ساده

ناشر: آییژ

900٬000 ریال
810٬000 ریال

نظریه و مسائل اقتصاد کلان

ناشر: دانشگاه مازندران

120٬000 ریال
108٬000 ریال

بازاریابی مدرن اصول و کاربردها

ناشر: واژگان خرد

180٬000 ریال
162٬000 ریال

تحقیقات بازاریابی نگرشی کاربردی

ناشر: دانشگاه یزد

350٬000 ریال
315٬000 ریال

برنامه ریزی تولید با تقاضای پویا

ناشر: فرهنگی انتشاراتی حامی

60٬000 ریال
54٬000 ریال

تکنیک های تحلیلی در تحقیقات بازاریابی

ناشر: آییژ

480٬000 ریال
432٬000 ریال

هوش مصنوعی و کاربردهای آن در بازاریابی

ناشر: دانشگاه یزد

855٬000 ریال
769٬500 ریال

2000تست مدیریت سرمایه گذاری و ریسک جلد2

ناشر: نگارخانه

55٬000 ریال
49٬500 ریال

بازارهای ناکارا: مقدمه ای برمالی رفتاری

ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز

1٬910٬000 ریال
1٬719٬000 ریال

مدیریت بازاریابی سیاسی

ناشر: بهمن برنا

270٬000 ریال
243٬000 ریال

حقوق بازرگانی بین المللی حوزه های کاربردی

ناشر: آییژ

1٬100٬000 ریال
990٬000 ریال

روان شناسی کاربردی اثربخشی فردی و سازمانی

ناشر: اندیشه های گوهربار

1٬500٬000 ریال
1٬350٬000 ریال