کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای مديريت-بيمه

اصول بیمه

55,000 ریال
49,500 ریال

1404پیام برای مدیران 1404

200,000 ریال
180,000 ریال

رفتار سازمانی تئوری، تحقیق وکاربرد

195,000 ریال
175,500 ریال

مدیریت عملکرد نوین وکارت امتیازی متوازن

70,000 ریال
63,000 ریال

کاربرد فناوری بلاک چین در تجارب، بین الملل، گمرک، حمل و نقل، بانک و بیمه

250,000 ریال
225,000 ریال