کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای مديريت-جهانگردي

انسان شناسی بازی

100,000 ریال
90,000 ریال

علم طراحی در گردشگری

390,000 ریال
351,000 ریال

میراث وگردشگری پایدار

110,000 ریال
99,000 ریال

غذا، کشاورزی و گردشگری

290,000 ریال
261,000 ریال

برنامه ریزی توسعه گردشگری

350,000 ریال
315,000 ریال

روش های پیش بینی در گردشگری

85,000 ریال
76,500 ریال

گردشگری کشاورزی مفاهیم، تجارب

200,000 ریال
180,000 ریال

مدیریت بحران و بلایا در گردشگری

450,000 ریال
405,000 ریال

تکنیک ها و مدل های برنامه ریزی توریسم

130,000 ریال
117,000 ریال

مدیریت استراتژیک مهمان نوازی و گردشگری

160,000 ریال
144,000 ریال

گردشگری پایدار: از گردشگری انبوه تا بوم گردی

110,000 ریال
99,000 ریال

اصول و فرآیند برنامه ریزی راهبردی توسعه توریسم

60,000 ریال
54,000 ریال

مقدمه ای بر برنامه ریزی و مدیریت اکوتوریسم جلد1

350,000 ریال
315,000 ریال

مقدمه ای بربرنامه ریزی و مدیریت اکوتوریسم تجارت اکوتوریسم جلد2

250,000 ریال
225,000 ریال

استراتژی توسعه صنعت ، معدن وتجارت استان و شهرستان های خراسان رضوی

140,000 ریال
126,000 ریال

جامعه شناسی گردشگری شهری تاریخ اندیشه و نظریه در جامعه شناسی توریسم

380,000 ریال
342,000 ریال

گردشگری روستایی ایران

600,000 ریال
540,000 ریال

معرفی روستاهای آذربایجان شرقی به زبان کروکی با رویکرد توسعه گردشگری

200,000 ریال
180,000 ریال

برنامه ریزی وتوسعه گردشگری نگرشی کاربردی به برنامه ریزی و بازاریابی گردشگری

140,000 ریال
126,000 ریال

توسعه رفتار شهروندی تولیدی، کشاورزی، زیست محیطی، گردشگری و سازمانها و خدمات آموزشی

150,000 ریال
135,000 ریال