کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مدیریت جهانگردی

اقتصاد توریسم

ناشر: نورعلم

1٬400٬000 ریال
1٬260٬000 ریال

انسان شناسی بازی

ناشر: دانشگاه یزد

100٬000 ریال
90٬000 ریال

میراث وگردشگری پایدار

ناشر: دانشگاه گیلان

110٬000 ریال
99٬000 ریال

غذا، کشاورزی و گردشگری

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد

290٬000 ریال
261٬000 ریال

مدیریت مصرف مکان در گردشگری

ناشر: دانشگاه خوارزمی

580٬000 ریال
522٬000 ریال

گردشگری کشاورزی مفاهیم، تجارب

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد

200٬000 ریال
180٬000 ریال

ENGLISH FOR THE STUDENTS OF TOURISM

ناشر: دانشگاه یزد

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

کاربرد اقلیم درطرح توسعه صنعت توریسم

ناشر: ارکان دانش

400٬000 ریال
360٬000 ریال

تکنیک ها و مدل های برنامه ریزی توریسم

ناشر: ارکان دانش

350٬000 ریال
315٬000 ریال

مدیریت گردشگری در کشورهای در حال توسعه

ناشر: جهاد دانشگاهی اصفهان

1٬560٬000 ریال
1٬404٬000 ریال

گردشگری پایدار: از گردشگری انبوه تا بوم گردی

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد

110٬000 ریال
99٬000 ریال

مقدمه ای بر برنامه ریزی 1 و مدیریت اکوتوریسم جلد1

ناشر: آییژ

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

مقدمه ای بربرنامه ریزی 2 و مدیریت اکوتوریسم تجارت اکوتوریسم جلد2

ناشر: آییژ

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

گردشگری روستایی ایران

ناشر: ارکان دانش

1٬800٬000 ریال
1٬620٬000 ریال

معرفی روستاهای آذربایجان شرقی به زبان کروکی با رویکرد توسعه گردشگری

ناشر: دانشگاه تبریز

200٬000 ریال
180٬000 ریال

برنامه ریزی وتوسعه گردشگری نگرشی کاربردی به برنامه ریزی و بازاریابی گردشگری

ناشر: دانشگاه مازندران

140٬000 ریال
126٬000 ریال

توسعه رفتار شهروندی تولیدی، کشاورزی، زیست محیطی، گردشگری و سازمانها و خدمات آموزشی

ناشر: جهاد دانشگاهی ارومیه

150٬000 ریال
135٬000 ریال

زیبایی پدیده های زمین گردشگری

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

750٬000 ریال
675٬000 ریال

شناخت گردشگری

ناشر: چهارباغ

100٬000 ریال
90٬000 ریال

علم طراحی در گردشگری

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد

390٬000 ریال
351٬000 ریال

برنامه ریزی توسعه گردشگری

ناشر: نورعلم

350٬000 ریال
315٬000 ریال

روش های پیش بینی در گردشگری

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد

85٬000 ریال
76٬500 ریال

مدیریت بحران و بلایا در گردشگری

ناشر: نورعلم

450٬000 ریال
405٬000 ریال

گردشگری روستایی مدیریت و بازاریابی

ناشر: سازمان جهاد دانشگاهی تهران


850٬000 ریال