کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مدیریت جهانگردی

شناخت گردشگری

ناشر: چهارباغ

100٬000 ریال
90٬000 ریال

انسان شناسی بازی

ناشر: دانشگاه یزد

100٬000 ریال
90٬000 ریال

میراث وگردشگری پایدار

ناشر: دانشگاه گیلان

110٬000 ریال
99٬000 ریال

غذا، کشاورزی و گردشگری

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

290٬000 ریال
261٬000 ریال

برنامه ریزی توسعه گردشگری

ناشر: نورعلم

350٬000 ریال
315٬000 ریال

گردشگری کشاورزی مفاهیم، تجارب

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

200٬000 ریال
180٬000 ریال

مدیریت بحران و بلایا در گردشگری

ناشر: نورعلم

450٬000 ریال
405٬000 ریال

ENGLISH FOR THE STUDENTS OF TOURISM

ناشر: دانشگاه یزد

1٬000٬000 ریال
900٬000 ریال

کاربرد اقلیم درطرح توسعه صنعت توریسم

ناشر: ارکان دانش

200٬000 ریال
180٬000 ریال

تکنیک ها و مدل های برنامه ریزی توریسم

ناشر: ارکان دانش

180٬000 ریال
162٬000 ریال

گردشگری پایدار: از گردشگری انبوه تا بوم گردی

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

110٬000 ریال
99٬000 ریال

مقدمه ای بر برنامه ریزی و مدیریت اکوتوریسم جلد1

ناشر: آییژ

650٬000 ریال
585٬000 ریال

پایداری در صنعت گردشگری

ناشر: نورعلم

750٬000 ریال
675٬000 ریال

نقش راهنمایان تور و تور گردانها در توسعه گردشگری پایدار

ناشر: دانشگاه یزد

1٬290٬000 ریال
1٬161٬000 ریال

مقدمه ای بربرنامه ریزی و مدیریت اکوتوریسم تجارت اکوتوریسم جلد2

ناشر: آییژ

700٬000 ریال
630٬000 ریال

گردشگری روستایی ایران

ناشر: ارکان دانش

900٬000 ریال
810٬000 ریال

معرفی روستاهای آذربایجان شرقی به زبان کروکی با رویکرد توسعه گردشگری

ناشر: دانشگاه تبریز

200٬000 ریال
180٬000 ریال

برنامه ریزی وتوسعه گردشگری نگرشی کاربردی به برنامه ریزی و بازاریابی گردشگری

ناشر: دانشگاه مازندران

140٬000 ریال
126٬000 ریال

توسعه رفتار شهروندی تولیدی، کشاورزی، زیست محیطی، گردشگری و سازمانها و خدمات آموزشی

ناشر: جهاد دانشگاهی ارومیه

150٬000 ریال
135٬000 ریال

زیبایی پدیده های زمین گردشگری

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

750٬000 ریال
675٬000 ریال

علم طراحی در گردشگری

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

390٬000 ریال
351٬000 ریال

روش های پیش بینی در گردشگری

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

85٬000 ریال
76٬500 ریال

گردشگری روستایی مدیریت و بازاریابی

ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهی


850٬000 ریال

مقدمه ای برجغرافیای جهانگردی ایران

ناشر: مهکامه

950٬000 ریال
855٬000 ریال