کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0سبد خرید
نتایج جستجو برای مدیریت جهانگردی

شناخت گردشگری

ناشر: چهارباغ

100,000 ریال
90,000 ریال

انسان شناسی بازی

ناشر: دانشگاه یزد

100,000 ریال
90,000 ریال

علم طراحی در گردشگری

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

390,000 ریال
351,000 ریال

میراث وگردشگری پایدار

ناشر: دانشگاه گیلان

110,000 ریال
99,000 ریال

غذا، کشاورزی و گردشگری

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

290,000 ریال
261,000 ریال

برنامه ریزی توسعه گردشگری

ناشر: نورعلم

350,000 ریال
315,000 ریال

گردشگری کشاورزی مفاهیم، تجارب

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

200,000 ریال
180,000 ریال

مدیریت بحران و بلایا در گردشگری

ناشر: نورعلم

450,000 ریال
405,000 ریال

کاربرد اقلیم درطرح توسعه صنعت توریسم

ناشر: ارکان دانش

200,000 ریال
180,000 ریال

تکنیک ها و مدل های برنامه ریزی توریسم

ناشر: ارکان دانش

180,000 ریال
162,000 ریال

مدیریت استراتژیک مهمان نوازی و گردشگری

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

160,000 ریال
144,000 ریال

SPECIALIZED LANGUAGE OF TOURISM MANAGEMENT 2

ناشر: فرآیند توسعه مدیریت

285,000 ریال
256,500 ریال

گردشگری پایدار: از گردشگری انبوه تا بوم گردی

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

110,000 ریال
99,000 ریال

مقدمه ای برجغرافیای جهانگردی ایران

ناشر: مهکامه

285,000 ریال
256,500 ریال

مقدمه ای بر برنامه ریزی و مدیریت اکوتوریسم جلد1

ناشر: آییژ

350,000 ریال
315,000 ریال

مقدمه ای بربرنامه ریزی و مدیریت اکوتوریسم تجارت اکوتوریسم جلد2

ناشر: آییژ

250,000 ریال
225,000 ریال

گردشگری روستایی ایران

ناشر: ارکان دانش

900,000 ریال
810,000 ریال

معرفی روستاهای آذربایجان شرقی به زبان کروکی با رویکرد توسعه گردشگری

ناشر: دانشگاه تبریز

200,000 ریال
180,000 ریال

برنامه ریزی وتوسعه گردشگری نگرشی کاربردی به برنامه ریزی و بازاریابی گردشگری

ناشر: دانشگاه مازندران

140,000 ریال
126,000 ریال

توسعه رفتار شهروندی تولیدی، کشاورزی، زیست محیطی، گردشگری و سازمانها و خدمات آموزشی

ناشر: جهاد دانشگاهی ارومیه

150,000 ریال
135,000 ریال

روش های پیش بینی در گردشگری

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

85,000 ریال
76,500 ریال

اصول و فرآیند برنامه ریزی راهبردی توسعه توریسم

ناشر: صحرا شرق

60,000 ریال
54,000 ریال

اصول مشتری مداری

ناشر: جاجرمی

190,000 ریال
171,000 ریال

استراتژی توسعه صنعت ، معدن وتجارت استان و شهرستان های خراسان رضوی

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد 2

140,000 ریال
126,000 ریال