کتابیران، مرجع کتاب های فنی و مهندسی و دانشگاهی
0
نتایج جستجو برای مشترک-مديريت

کارآفرینی

480,000 ریال
432,000 ریال

بازارشناسی

90,000 ریال
81,000 ریال

فرآیندکاوی

180,000 ریال
162,000 ریال

تحلیل آماری

180,000 ریال
162,000 ریال

شناخت آینده

450,000 ریال
405,000 ریال

مدیریت ریسک

530,000 ریال
477,000 ریال

مدیریت مالی

50,000 ریال
45,000 ریال

تله های فروش

250,000 ریال
225,000 ریال

مدیریت انرژی

120,000 ریال
108,000 ریال

مدیریت کیفیت

120,000 ریال
108,000 ریال

آمار استنباطی

1,300,000 ریال
1,170,000 ریال

اخلاق حرفه ای

120,000 ریال
108,000 ریال

اقتصاد مدیریت

200,000 ریال
180,000 ریال

رفتار سازمانی

150,000 ریال
135,000 ریال

رفتار سازمانی

750,000 ریال
675,000 ریال

مدیریت اسلامی

550,000 ریال
495,000 ریال

مدیریت فرایند

50,000 ریال
45,000 ریال

مدیریت مالی 1

300,000 ریال
270,000 ریال

بهینه سازی خطی

450,000 ریال
405,000 ریال

اصول حسابداری 1

650,000 ریال
585,000 ریال

اصول حسابداری 2

250,000 ریال
225,000 ریال

اصول حسابداری 3

62,000 ریال
55,800 ریال

بازاریابی صنعتی

160,000 ریال
144,000 ریال

حسابداری مدیریت

280,000 ریال
252,000 ریال